ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ Bài 1: (1,5 điểm) Kết quả điểm bài kiểm tra 1 tiết môn Toán ở lớp 7A được ghi lại như sau. a) Lập bảng tần số. b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Bài 2: (2 điểm) a) Thu gọn đơn thức . b) Cho biểu thức M = Thu gọn và tính giá trị của biểu thức M tại x = và y = -1. Bài 3: (1,5 điểm) Cho 2 đa thức P(x) = -7 + 4x - 5 - 6 + Q(x) = -4x - 6 + 12 + a) Tính P (x) + Q (x). b) Tính P (x) – Q (x). Bài 4: (1,5 điểm) Tìm nghiệm của đa thức. a) A (x) = 1 - b) B (x) = - 4 + x Bài 5: (0,5 điểm) Giá vé xem ca nhạc là 50 000 đồng/vé. Sau khi giảm giá vé, số khán giả tăng thêm 25%, do đó doanh thu tăng 12,5%. Hỏi giá vé sau khi giảm là bao nhiêu ? Bài 6: (3 điểm) Cho ABC cân tại A. Kẻ AH BC (H BC). 9 8 8 8 10 5 1 10 7 8 7 7 5 8 8 7 3 6 5 6 8 7 8 9 5 9 7 9 10 10 9 8 3 9 4 7 7 8 4 6 10 a) Chứng minh: ABH = ACH và H là trung điểm BC. b) Kẻ HK // AB (K AC). Chứng minh: AKH cân. c) BK cắt AH tại G. Tính AG biết AC = 10 cm, BC = 12 cm.