SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _ [5] ÔN TẬP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___ ________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ________ ______ ______ ______ _____ MÔN THI: TOÁN 9 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1. (2,0 điểm). Cho parabol (P): 2 y x  và đường thẳng 2 d y k x k : (2 1) 1     . 1. Tìm k để đường thẳng d cắt đường thẳng y x   5 3 tại điểm có hoành độ bằng 1. 2. Tìm k để (P) và d cắt nhau tại hai điểm     1 1 2 2 A x y B x y ; , ; sao cho a) 1 2 1 2 y y y y    10 9 . b) 1 2 1 1 5 x x 4 4     . Bài 2. (2,0 điểm). Cho phương trình 2 x m x m m      (3 2) (2 2) 0 (1). 1. Giải phương trình (1) khi m  2 . 2. Tìm m để (1) có hai nghiệm phân biệt 1 2 x x, thỏa mãn a) 1 2 x x m   2 5 . b) 1 2 1 5    x x Bài 3. (2,0 điểm). 1. Trong quý I năm 2018, hai đội thuyền đánh cá bắt được tổng cộng 360 tấn cá. Sang quý I năm 2019 đội thứ nhất vượt mức 10% và đội thứ hai vượt mức 8% nên cả hai đội đánh bắt được 393 tấn. Hỏi quý I mỗi năm mỗi đội đánh bắt được bao nhiêu tấn cá ? 2. Giải hệ phương trình 2 2 4 3, ( 1) 5. x y x y         Bài 4. (3,5 điểm). Cho đường tròn (O;R), đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm K (AK > R). Qua K kẻ tiếp tuyến KM tới đường tròn (O). Đường thẳng d vuông góc với AB tại O, d cắt MB tại E. 1. Chứng minh KAOM là tứ giác nội tiếp. 2. OK cắt AM tại I, chứng minh 2 OI OK R .  . 3. Gọi H là trực tâm tam giác KMA. Tìm quỹ tích điểm H khi K chuyển động trên tia Ax. Bài 5. (0,5 điểm). Thí sinh chỉ được lựa chọn một trong hai ý (5.1 hoặc 5.2). 1. Giải phương trình 2 1 5 4 3 10 1 5 4 x x x x x x       . 2. Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn 2 2 2 a b c    3 . Chứng minh 2 2 2 3 a b c a b c b c a c a b          . -----------------------HẾT----------------------- __________________________________ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……………………………………………;Số báo danh