TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm bài : 60 phút Họ và tên học sinh: ………………………..….. ……Ngày sinh:………………. Trường:………………………..................Số báo danh: ….……Phòng số:…. Giáo viên trông kiểm tra: …………………………. Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Đáp số 1 Tìm x biết: 540 : 85 10 27       x    2 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết tổng các chữ số của số đó bằng 14 3 Tìm các chữ số a và b biết a b 89 đồng thời chia hết cho các số 2; 5 và 9 4 Một hình thang có diện tích 50m2 , có đáy lớn 13m và có chiều cao 5m. Tính độ dài đáy nhỏ. 5 Gọi A là diện tích hình tròn có bán kính 10m, B là diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 20m và chiều rộng là 15,65m. Hãy so sánh A và B 6 Năm nay số tuổi của bố gấp 6 lần số tuổi của con. Sau 20 năm nữa thì số tuổi của bố gấp đôi số tuổi của con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi và con bao nhiêu tuổi? 7 Có hai vòi nước cùng chảy vào bể. Nếu vòi 1 chảy một mình thì cần 6h mới chảy đầy bể, nếu vòi 2 chảy một mình thì cần 12 giờ mới đầy bể. Hỏi khi 2 vòi cùng chảy thì cần bao nhiêu giờ đầy bể? 8 Tính tổng 1 1 1 1 1 1 2 4 8 16 32 64      9 Trong 2 thùng A và B có tất cả là 250 lít dầu. Nếu chuyển 36 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì 2 thùng có số dầu bằng nhau. Tính số dầu ban đầu của mỗi thùng. 10 Một lớp học có số học sinh nam bằng 3 4 số học sinh nữ và ít hơn số học sinh nữ là 4 em. Tìm số học sinh của lớp đó. Điểm: Mã đề: 003 ĐỀ MINH HỌA SỐ 6 SỐ 1 11 Một chiếc ô tô đi từ A đến B khởi hành lúc 7h, đến 8h ô tô đi được 1 3 quãng đường. Lúc 8h40’, ô tô đi thêm 1 5 quãng đường nữa. Quãng đường còn lại phải đi tiếp là 64km. Tính quãng đường AB. 12 Có khoảng 2100 học sinh dự thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh. Trường dự định lấy vào 14 lớp 6, mỗi lớp 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu phần trăm học sinh trúng tuyển? 13 Tính thể tích khối lập phương biết rằng diện tích toàn phần của khối lập phương đó bằng 486cm3 14 Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 5 12 2 14 ; ; ; 9 25 5 27 15 Tìm ba số lẻ liên tiếp có tổng là 33. 16 Cho tam giác ABC có diện tích 132m2 . Nếu M và N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AB và AC thì diện tích hình thang MNCB bằng bao nhiêu? 17 Ngày thứ nhất một cửa hàng bán ra 30% số đường có trong kho, ngày thứ 2 bán ra 50% số đường còn lại. Sau 2 lần bán số đường chỉ còn lại 107kg. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu kg đường. 18 Lúc 6h sáng một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/h. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/h. Hỏi mấy giờ 2 xe gặp nhau, biết A cách B là 180km 19 Nhân các số từ 1 đến 20 với nhau. Kết quả là một số có bao nhiêu chữ số 0 đứng cuối? 20 Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 18: 13040; 104446; 2012; 20112012; 20102022 TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm bài : 60 phút Họ và tên học sinh: ………………………..….. ……Ngày sinh:………………. Trường:………………………..................Số báo danh: ….……Phòng số:…. Giáo viên trông kiểm tra: …………………………. Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Đáp số 1 Tìm x biết: 540 : 85 10 27       x    55 2 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết tổng các chữ số của số đó bằng 14 1049 3 Tìm các chữ số a và b biết a b 89 đồng thời chia hết cho các số 2; 5 và 9 1890 4 Một hình thang có diện tích 50m2 , có đáy lớn 13m và có chiều cao 5m. Tính độ dài đáy nhỏ. 7 5 Gọi A là diện tích hình tròn có bán kính 10m, B là diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 20m và chiều rộng là 15,65m. Hãy so sánh A và B A>B 6 Năm nay số tuổi của bố gấp 6 lần số tuổi của con. Sau 20 năm nữa thì số tuổi của bố gấp đôi số tuổi của con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi và con bao nhiêu tuổi? 5 tuổi 30 tuổi 7 Có hai vòi nước cùng chảy vào bể. Nếu vòi 1 chảy một mình thì cần 6h mới chảy đầy bể, nếu vòi 2 chảy một mình thì cần 12 giờ mới đầy bể. Hỏi khi 2 vòi cùng chảy thì cần bao nhiêu giờ đầy bể? 4 giờ 8 Tính tổng 1 1 1 1 1 1 2 4 8 16 32 64      63/64 9 Trong 2 thùng A và B có tất cả là 250 lít dầu. Nếu chuyển 36 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì 2 thùng có số dầu bằng nhau. Tính số dầu ban đầu của mỗi thùng. 1611, 512 10 Trong một lớp học số học sinh nam bằng 3 4 số học sinh nữ và ít hơn số học sinh nữ là 4 em. Tìm số học sinh lớp đó. 16 nữ 12 nam Điểm: Mã đề: 003 ĐỀ MINH HỌA SỐ 6 SỐ 1 11 Một chiếc ô tô đi từ A đến B khởi hành lúc 7h, đến 8h ô tô đi được 1 3 quãng đường. Lúc 8h40’, ô tô đi thêm 1 5 quãng đường nữa. Quãng đường còn lại phải đi tiếp là 64km. Tính quãng đường AB. 120 km 12 Có khoảng 2100 học sinh dự thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh. Trường dự định lấy vào 7 lớp 6, mỗi lớp 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu phần trăm học sinh trúng tuyển? 20% 13 Tính thể tích khối lập phương biết rằng diện tích toàn phần của khối lập phương đó bằng 486cm3 729 cm3 14 Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 5 12 2 14 ; ; ; 9 25 5 27 5 14 12 2 ; ; ; 9 27 25 5 15 Tìm ba số lẻ liên tiếp có tổng là 33. 9;11;13 16 Cho tam giác ABC có diện tích 132m2 . Nếu M và N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AB và AC thì diện tích hình thang MNCB bằng bao nhiêu? 99 cm2 17 Ngày thứ nhất một cửa hàng bán ra 30% số đường có trong kho, ngày thứ 2 bán ra 50% số đường còn lại. Sau 2 lần bán số đường chỉ còn lại 107kg. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu kg đường. 300 kg 18 Lúc 6h sáng một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/h. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/h. Hỏi mấy giờ 2 xe gặp nhau, biết A cách B là 180km 8 giờ 19 Nhân các số từ 1 đến 20 với nhau. Kết quả là một số có bao nhiêu chữ số 0 đứng cuối? 20102022 20112012 20 Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 18: 13040; 104446; 2012; 20112012; 20102022 4