PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG TRƯỜNG THCS CẨM VŨ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn : Toán 6 Thời gian làm bài : 90 phút Đề thi gồm : 01 trang Câu 1 (2 điểm). Thực hiện tính. a) 62 - 30:10 b) 1 3 2 2  c) 1 3 : 2 2 c) 4 giờ 52 phút + 3 giờ 10 phút Câu 2 (2 điểm). Tính hợp lý. a) 63 + 1234 + 37 b) 25 x 7 x 4 c) 2 5 2 12 1 × +× - 9 17 9 17 9 d) 27 x 35 + 27 x 65 Câu 3 (2 điểm). Tìm x biết: a) x - 5 = 7 b) 3 7 ×x= 8 8 c) 18 - (x : 2 + 2) = 12 d) 14 7 + :x= 55 3 Câu 4 (2 điểm). a) Trong đợt khảo sát chất lượng đầu năm, khối 6 của trường THCS A có 100 học sinh tham dự. Biết số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 6 học sinh. Tính số học sinh nữ và số học sinh nam. b) Tính giá trị biểu thức. Câu 5 (1 điểm). Cho hình thang vuông có đáy bé là 15cm, đáy lớn gấp đôi đáy bé, chiều cao bằng đáy bé. a) Tính diện tích hình thang vuông đó. b) Mở rộng đáy bé để dược hình chữ nhật thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu ? Câu 6 (1 điểm). Một người gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng. Sau một tháng cả tiền gửi và tiền lãi được 6 030 000 đồng. a) Tính lãi suất tiết kiệm một tháng. b) Với mức lãi suất tiết kiệm như thế, nếu người đó gửi 6 000 000 đồng trong 2 tháng thì rút ra tiền gốc và lãi được tất cả bao nhiêu tiền ?