Đề kiểm tra môn vật lý lớp 6 2018

 
ĐỀ KIỂM TRA

I. TRẮC NGHIỆM : Chọn đáp án đúng sau đó điền vào bảng kết quả ở bên dưới. 

Câu 1: Dụng cụ dung để đo thể tích chất lỏng là:

a. Thước dây b. Bình chia độ c. Ca đong d. Bình chứa

Câu 2: Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 50cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 75cm3. Thể tích của hòn đá là:

a. 25cm3 b. 50cm3 c. 75cm3 d. 125cm3

Câu 3: Đơn vị đo lực là:

a. Mililít b. Mét c. Niutơn d. Kilôgam

Câu 4: . Khi đặt một thanh nam châm gần một quả nặng bằng sắt. Nam châm sẽ tác dụng lên quả nặng lực gì?

a. Lực đẩy b. Lực ép c. Lực kéo d. Lực hút.

Câu 5: Con số 500g được ghi trên hộp bánh chỉ:

a. Thể tích của hộp bánh b. Số lượng bánh trong hộp

b. Sức nặng của hộp bánh d. Khối lượng của bánh trong hộp.

Câu 6: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

a. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

b. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp.

c. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt.

d. Lực kết dính giữa một tờ giấy dán trên bảng với mặt bảng.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Điền vào chỗ trống:

a. 32,5 m3 = ………………. L

b. 735 kg = ………………tạ

c. 6 lạng = ………………. g = ………………. kg

d. 62 dm = ………………. M

e. 4,6 tấn = ………………. kg

f. 35,8 m = ………………. km

g. 9 lạng = ………………. g = ………………. kg 

h. 578 ml = ………………. l


Câu 2: Nhìn vào hình bên vào cho biết:

- Giới hạn đo là: ……………….……………….……………………..

- Độ chia nhỏ nhất là: ……………….……………….……………….

- Độ dài khúc gỗ là: ……………….……………….………………….

Câu 3: Để đo thể tích của hòn đá người ta thực hiện như sau:

- Đổ nước vào bình đến vạch 90 cm3.

- Cho hòn đá vào thì thấy mực nước dâng lên đến 130 cm3. Hãy tính 

thể tích của hòn đá?

Câu 4: Khối lượng của một vật cho ta biết gì? Trên 1 cây cầu ghi 5T, có nghĩa gì?

Câu 5: 

a. Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào?

b. Chỉ ra phương và chiều ở hình sau:

Câu 6: 

Lực tác dụng lên vật có thể gây ra những kết quả nào? 


Nhận xét