Đề bài


Câu 1.

a) Khi nào thì xảy ra hiện tượng nhật thực? Vẽ hình minh họa (giả sử ánh sáng truyền từ Mặt Trời tới Trái Đất, Mặt Trăng là những đường thẳng).

b) Khi nào thì xảy ra hiện tượng nguyệt thực? Vẽ hình minh họa.


Câu 2. Cho một điểm sáng S đặt trước gương phẳng.

a ) Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương.

b) Vẽ một tia tới SI cho tia phản xạ đi qua điểm A ở trước gương.

c) Giữ nguyên tia tới vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) Điều kiện xảy ra hiện tượng nhật thực: Trái Đất nằm trong vùng bóng đen của Mặt Trăng (hoặc Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng, Mặt Trăng nằm giữa).

b) Điều kiện xảy ra hiện tượng nguyệt thực: Mặt Trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất (hoặc Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng, Trái Đất nằm giữa).Câu 2:

a)

Ảnh S' của S đối xứng nhau qua gương phẳng.

b)c)