Đề bài

Câu 1. Cách nào có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn

C. Đưa 1 cực của nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây dẫn kín có dòng điện

D. Đưa 1 cực pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín


Câu 2. Khi cho thanh nam châm chuyển động lại gần ống dây kín, dòng điện trong ống dây có gì khác với trường hợp cho thanh nam châm chuyển động ra xa ống dây

A. không thay đổi

B. đổi chiều

C. thay đổi cường độ

D. cả B,C đều đúng


Câu 3. Để tạo ra dòng điện cảm ứng người ta dùng các cách sau, cách nào là đúng

A. đưa cực nam châm lại gần ống dây

B. đưa cực nam châm ra xa ống dây

C. quay nam châm xung quanh 1 trục thẳng đứng

D. cả 3 cách đều đúng


Câu 4. Trong các thí nghiệm sau đây khi nào không làm thay đổi số đường sức từ xuyên qua tiết điện S của cuộn dây:

A. đưa cực nam châm lại gần, ra xa ống dây

B. đưa ống dây lại gần, ra xa cực nam châm

C. quay ống dây xung quanh trục vuông góc với ống dây

D. quay ống dây xung quanh 1 trục trùng với trục ống dây đặt trong từ trường


Câu 5. Các phát biểu sau đây , phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều?

A. phần ứng: là phần quay, phần cảm đứng yên

B. roto là phần cảm, stato là phần ứng

C. roto là phần đứng yên, stato là phần quay

D. roto là phần quay, stato là phần đứng yên


Câu 6. Nguyên nhân nào sau đây làm hao phí điện năng khi tải điện đi xa?

A. điện lượng của dòng điện bị mất mát khi truyền trên dây

B. do dòng điện sinh ra từ trường là mất năng lượng

C. do dòng điện tỏa nhiệt trên dây dẫn khi truyền trên dây

D. do một số nguyên nhân khác


Câu 7: Vì sao phải truyền tải điện năng đi xa ?

A. vì nơi sản xuất điện năng và nơi tiêu thụ điện năng ở cách xa nhau

B. vì điện năng sản xuất ra không thể để dành trong kho được

C. vì điện năng khi sản xuất ra phải sử dụng ngay

D. các lí do A,B,C đều đúng


Câu 8: Phương pháp nào là tốt nhất trong việc giảm điện năng hao phí trên dây dẫn

A. giảm điện trở của dây đẫn đến rất bé

B. giảm công suất truyển tải trên dây

C. tăng hiệu điện thế truyền tải

D. giảm thời gian truyền tải điện trên dây


Câu 9: Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng 1 đường dây dẫn có điện trở R thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,5kW . Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10kV. Điện trở dây dẫn bằng:

A. 50Ω                B. 500Ω

C. 5Ω                  D. 5000Ω


Câu 10. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 2000 vòng khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều U thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là 220V. hiệu điện thế U bằng

A. 20V                  B. 22V

C. 12V                  D. 24V
Lời giải chi tiết

1. C

2. D

3. D

4. D

5. D

6. C

7. D

8. C

9. C

10. B

Câu 1 : Chọn C

Cách có thể tạo ra dòng điện cảm ứng là: đưa 1 cực của nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây dẫn kín có dòng điện.

Câu 2 : Chọn D

Khi cho thanh nam châm chuyển động lại gần và ra xa ống dây thì dòng điện cảm ứng sinh ra khác nhau về chiều lẫn độ lớn. vậy câu D đúng.

Câu 3 : Chọn D

Để tạo ra dòng điện cảm ứng người ta dùng các cách sau:

+ đưa cực nam châm lại gần ống dây

+ đưa cực nam châm ra xa ống dây

+ quay nam châm xung quanh 1 trục thẳng đứng

Vậy D là đúng

 Câu 4 : Chọn D

Khi quay ống dây xung quanh 1 trục trùng với trục ống dây thí số đướng sức từ xuyên qua ống dây không đổi.

Câu 5 : Chọn D

Phát biểu đúng : roto là phần quay, stato là phần đứng yên

Câu 6 : Chọn C

Nguyên nhân chủ yếu làm hao phí điện năng khi tải điện đi xa là do dòng điện tỏa nhiệt trên dây dẫn.

Hiệu điện thế hai đầu mạch U là:

U=I.R=1,2.10=12V.

Câu 7 : Chọn D

Các lí do A, B, C đều đúng vì thế chon D.

Câu 8 : Chọn C

Phương pháp tốt nhất trong việc giảm điện năng hao phí trên dây dẫn đó là tăng hiệu điện thế. Chỉ cần U tăng 10 lần thì Php giảm 100 lần.

Câu 9 : Chọn C

Từ công thức Php=RP2U2

R=PhpU2P2=5001000021000002=5Ω

Câu 10 : Chọn B

Theo công thức biến thế: U1U2=N1N2