Đề bài

Câu 1. Dụng cụ nào dưới đây không có nam châm vĩ cửu?

A. La bàn                    B. Loa điện

C. Rơle điện từ           D. Đinamô xe đạp


Câu 2. Tác dụng của nam châm điện trong rơle điện từ:

A. Đóng, ngắt mạch điện cho động cơ

B. Đóng mạch điện nam châm điện

C. Đóng mạch điện cho động cơ làm việc

D. Ngắt mạch điện cho động cơ ngừng làm việc


Câu 3. Trên thanh nam châm, ở vị trí nào hút sắt mạnh nhất?

A .Phần giữa của thanh

B. Chỉ có cực bắc

C. Cả hai cực

D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như  nhau


Câu 4. Lựa chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Có thể làm tăng từ trường của nam châm điện bằng cách tăng (1)… dòng điện qua ống dây hoặc tăng (2)… của ống dây.

A. (1) Hiệu điên thế ; (2) bán kính

B. (1) Hiệu điện thế  ; (2) chiều dài

C. (1) Cường độ ; (2) số vòng

D. (1) Cường độ ; (2) Chiều dài.


Câu 5. Nam châm điện được ứng dụng trong các dụng cu nào?

A. Rơle điện từ

B. Các thiết bị ghi âm bằng từ

C. Ampe kế điện từ

D. Cả A,B,C.


B.TỰ LUẬN


Câu 6: Có một pin để lâu ngày và một đoạn dây dẫn, nếu không có bóng đèn pin để thử, có cách nào kiểm tra được pin còn điện hay không khi trong tay bạn có một kim nam châm?


Câu 7: Tại sao chấn song cửa sổ để lâu ngày cũng có thể hút được các vật bằng sắt?


Câu 8: Em hãy cho biết lực nào làm cho:

a) Vật rơi được trong không khí.

b) Quạt điện quay được

c) Khí cầu bay được
Lời giải chi tiết

Câu 1: Chọn C

Rơle điện từ có một nam châm điện, không có nam châm vĩnh cửu.

Câu 2: Chọn A

Tác dụng của nam châm điện trong Rơle điện từ có thể đóng, ngăn mạch điện cho động cơ.                      

Câu 3: Chọn C

Trên thanh nam châm, ở vị trí hút sắt mạnh nhất là cả hai từ cực.

Câu 4: Chọn C

Lựa chọn thích hợp là: Có thể làm tăng từ trường của nam châm điện bằng cách tăng cường độ dòng điện  qua ống dây hoặc tăng số vòng của ống dây.

Câu 5:  Chọn D

Nam châm điện được ứng dụng trong các dụng cụ Rơ le điện từ, ampe kế điện từ, các thiết bị ghi âm bằng từ. Vì thế câu D là đúng.

Câu 6:  

Nối dây dẫn vào hai cực của pin, đưa kim nam châm lại gần dây dẫn, nếu kim nam châm bị quay lệch khỏi hướng Bắc – Nam thì pin còn điện.

Câu 7:

Các thanh thép làm chấn song đó bị nhiễm từ của từ trường trái đất, đã trở thành nam châm vĩnh cửu.

Câu 8:

Tác dụng lực trong các trường hợp:

a) Vật rơi trong không khí: trọng lực

b) Quạt điện quay được: lực từ

c) Khí cầu bay được: lực đẩy Ác – si -mét