Đề bài

Câu 1. Một ôtô đang chuyển động trên đường. Trong các mô tả dưới đây. câu nào không đúng? 

   A. Ôtô chuyển động so với người lái xe

   B. Ôtô đứng yên so với người lái xe

   C. Ôtô chuyển động so với mặt đường

   D. Ôto chuyển động so với cây ven đường


Câu 2. Nếu biết độ lớn vận tốc của một vật, ta có thể:

   A. biết được quỹ đạo của vật là đường tròn hay đường thẳng.

   B. biết được vật chuyển động nhanh hay chậm

   C. biết được tại sao vật chuyển động.

   D. biết được hướng chuyển động của vật.


Câu 3. Đường bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1400km. Một máy bay bay đều thì thời gian bay là 2 giờ. Vận tốc của máy bay có giá trị là

   A. 7000 km/h.             B. 700km/h.          

   C.  700,09m/s.            D. 700 m/s.


Câu 4. Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?

   A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường lúc phanh gấp.

   B. Lực giữ cho vật còn đứng yên trên mặt bàn bị nghiêng.

   C. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.

   D. Lực xuất hiện khi viên bi lăn trên mặt sàn.


Câu 5. Trường hợp nào dưới đây có xuất hiện lực ma sát nghỉ?

   A. Chiếc xe “tắt máy” đang nằm yên trên đường dốc.

   B. Chuyển động của khúc gỗ trượt trên mặt sàn.

   C. Chuyển động của các bánh xe lăn trên mặt đường.

   D. Chuyển động của cành cây khi có gió thổi.


B. TỰ LUẬN.

Câu 6. Em hãy cho thí dụ về một vật:

   a) Đứng yên so với vật này, nhưng lại chuyển động so với vật khác.

   b) Vừa tham gia chuyển động tròn, vừa tham gia chuyển động thẳng.

   c) Đối với người này, quỹ đạo là đường thẳng, còn đối với người khác, quỹ đạo là đường cong.


Câu 7. Hai lực cân bằng là gì? Nếu hai lực cân bằng tác dụng vào một vật đang chuyển động thì có hiện tượng gì xảy ra.


Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

A

B

B

C

A

Câu 1:

Chọn A

Câu 2:

Chọn B

Câu 3:

Ta có: v=st=14002=700km/h

Chọn B

Câu 4:

Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn là lực đàn hồi nên không phải là lực ma sát.

Chọn C

Câu 5:

Chọn A

Câu 6:

a) Khi xe chuyển động yên xe đứng yên so với khung xe, nhưng lại chuyển động so với mặt đường.

b) Khi bánh xe quay, một điểm trên bánh vừa chuyển động tròn, vừa chuyển động thẳng trên đường.

c) Khi thả một vật rơi trên tàu. Đối với hành khách trên toa tàu thì quỹ đạo của vật rơi theo phương thẳng đứng, còn đối với người ở dưới sân ga thì quỹ đạo của vật là đường cong.

Câu 7:

- Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên một đường thẳng, chiều ngược nhau.

- Nếu hai lực cân bằng tác dụng vào một vật đang chuyển động thì vật sẽ chuyển động thẳng đều.