Tên: -----------------------------------------                                       Kiểm tra 15’ Vật Lí 8

Lớp:                                                                                                    năm học: 2018 – 2019

* đề 2:

 1. Khi nào có công cơ học?

 

 1. Dựa vào kiến thức đã học em hãy viết công thức tính công cơ học và chú thích.

 

 1. Nung nóng một khối khí, nhận xét nào sau đây là đúng?
 2. Nhiệt độ càng cao khoảng cách giữa các phần tử khí càng tăng.
 3. Nhiệt độ càng cao khoảng cách giữa các phần tử khí càng giảm.
 4. Nhiệt độ càng cao hay thấp không ảnh hưởng tới khoảng cách giữa các phần tử khí.
 5. Nhiệt độ tăng, khoảng cách giữa các phần tử khí tăng đến một giới hạn nhất định dù nhiệt độ tiếp tục tăng.

 

 1. Chọn câu khẳng định đúng.
 2. Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật đó.
 3. Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật đó.
 4. Động năng của vật phụ thuộc vào vận tốc của vật đó.
 5. Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và chất làm vật đó.

 

 1. Trường hợp nào cơ năng của hai vật bằng nhau.
 2. Hai vật có cùng độ cao so với mặt đất. B. Hai vật chuyển động với cùng vận tốc.
 3. Hai vật chuyển động cùng vận tốc, cùng một độ cao và có cùng khối lượng.
 4. Cả A và B đều có cơ năng bằng nhau.

 

 1. Trong các vật dưới đây vật nào có cả thế năng và động năng.
 2. Chiếc cung đang giương B. Máy bay đang bay
 3. Ô tô đang chạy trên mặt đất nằm ngang D. Chiếc quạt treo trên trần nhà