Trường THCS Hợp Đồng
Họ và tên : .........……………………....................
Lớp: …. Ngày 06 tháng 02 .năm 2018
BÀI KIỂM TRA
Môn: Vật lí 8 Tiết 26
Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm

 

Lời phê của thầy cô giáo
ĐỀ BÀI:
Phần I: Trắc nghiệm(4 điểm).
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Một người công nhân dùng ròng rọc cố định để nâng 1 vật lên cao 6m với lực kéo ở đầu dây tự do là 100N. Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao nhiêu ?
A. 1200J B. 600J C. 300J D. 2400J

Câu 2: Một viên đạn đang bay trên cao viên đạn có những dạng năng lượng nào sau đây.
A. Động năng và nhiệt năng B. Thế năng và nhiệt năng
C. Động năng và thế năng D. Động năng, thế năng và nhiệt năng.

Câu 3: Khi các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?
A. Nhiệt năng B. Khối lượng
C. Nhiệt độ D. Cả A; B và C đều đúng.

Câu 4: Đơn vị của nhiệt lượng là
A. Jun (J) B. Jun/kg (J/kg) C. kilôgam (kg) D. Oát (W)

Câu 5: Hiện tượng nào sau đây không do chuyển động của các phân tử, nguyên tử gây ra?
A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước. B. Đường tan vào nước.
C. Mở lọ nước hoa trong lớp học thì cả lớp thấy mùi thơm.
D. Quả bóng bay bị bẹp khi dùng hai tay bóp nhẹ.

Câu 6 : Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về cấu tạo của các chất?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, rất nhỏ bé gọi là các phân tử nguyên tử
B. Các phân tử nguyên tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng
C. Giữa các phân tử nguyên tử luôn có khoảng cách
D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 7 : Khi thả miếng đồng được nung nóng vào nước lạnh, nhiệt năng của miếng đồng, của nước lạnh thay đổi thế nào?
A. Nhiệt năng của miếng đồng tăng, của nước giảm
B. Nhiệt năng của miếng đồng không thay đổi, của nước tăng.
C. Nhiệt năng của miếng đồng giảm, của nước tăng.
D. Nhiệt năng của miếng đồng giảm, của nước không thay đổi.
Câu 8: Trộn 150 cm3 nước vào 150 cm3 rượu, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào sau đây?
A. 300cm3 B. 300cm3 C. 250cm3 D. 300cm3

Phần II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 9: (1, 5 điểm) Cá muốn sống được phải có không khí nhưng ta thấy cá vẫn sống được trong nước. Hãy giải thích tại sao?

Câu 10: (1, 5 điểm) Để viên băng phiến trong tủ quần áo ta ngửi thấy mùi thơm của băng phiến. Em hãy giải thích hiện tượng đó.

Câu 11: (3 điểm) Dưới tác dụng của một lực 4000N, một chiếc xe chuyển động đều lên dốc trong 4 phút với vận tốc 15km/h . Em hãy tính công của động cơ đã thực hiện được và công suất của động cơ.