Trường THCS Nguyễn Trãi- Hà Đông

Họ và tên : .........…………………………….

Lớp: ….

Ngày      tháng     năm 2020

 BÀI KIỂM TRA 

Môn: Vật lí 8 Tiết 25

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Điểm

 

 

 

 

Lời phê của thầy cô giáo

ĐỀ 1

 

Phần I: Trắc nghiệm(5 điểm).

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1:Một vật có cơ năng khi:

 1. Có khối lượng lớn B. Chịu tác dụng của một lực lớn
 2. Có trọng lượng lớn D. Có khả năng thực hiện công lên vật khác.

 

Câu 2:Vật nào sau đây không có động năng?

 1. Quả bóng lăn trên mặt sân cỏ B. Hòn bi nằm yên trên sàn nhà.
 2. Viên đạn đang bay đến mục tiêu D. Ô tô đang chuyển động trên đường.

 

Câu 3: Động năng của một vật sẽ bằng không khi:

 1. vật đứng yên so với vật làm mốc B. độ cao của vật so với mốc bằng không             
 2. khoảng cách giữa vật và vật làm mốc không đổi D. vật chuyển động đều.

 

Câu 4Công suất của một máy khoan là 800w. Trong 1 giờ máy khoan thực hiện được một công là:

 1. 800 J B. 48 000 J                        C. 2 880 kJ                     D. 2 880 J

 

Câu 5:   Một người công nhân dùng ròng rọc cố định để nâng 1 vật lên cao 6m với lực kéo ở đầu dây tự do là 100N. Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao nhiêu ?

A. 1200J

     B. 600J                 

       C. 300J                   

        D. 2400J

 

Câu 6: Một viên đạn đang bay trên cao viên đạn có những dạng năng lượng nào sau đây.

 1. Động năng và nhiệt năng    B. Thế năng và nhiệt năng
 2. Động năng và thế năng D. Động năng, thế năng và nhiệt năng.

 

Câu 7: Khi các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?

 1. Nhiệt năng B. Khối lượng
 2. Nhiệt độ D. Cả A; B và C đều đúng.


Câu 8:  Đơn vị của nhiệt lượng là

 1. Jun (J) B. Jun/kg (J/kg) C.  kilôgam (kg)                D. Oát (W)

 

Câu 9:  Trộn 150 cm3 nước vào 150 cm3 rượu, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào sau đây?

 1. 400cm3 B. 500cm3                C. 280cm3                              D. 300cm3

 

Câu 10: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của:

 1. Chất rắn. Chất lỏng
 2. Chất khí Chất rắn và chất lỏng.

 

Phần II. Tự luận: (5 điểm)

 

Câu 1 (1 điểm) Cá muốn sống được phải có không khí nhưng ta thấy cá vẫn sống được trong nước. Hãy giải thích tại sao?

 

Câu 2: (1 điểm) Để viên băng phiến trong tủ quần áo ta ngửi thấy mùi thơm của băng phiến. Em hãy giải thích hiện tượng đó.

 

Câu 3: (2 điểm) Dưới tác dụng của một lực 4000N, một chiếc xe chuyển động đều lên dốc trong 4 phút với vận tốc 15km/h . Em hãy tính công của động cơ đã thực hiện được và công suất của động cơ.

 

Câu 4. (1 điểm) Người ta đưa vật có trọng lượng 240N lên cao 1,8m bằng một mặt phẳng nghiêng dài 15m. Biết lực cản do ma sát trên đường là Fms=36N. Tính lực cần tác dụng lên vật trong trường hợp này?