PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG KIỂM TRA: VẬT LÍ 8 Năm học: 2018 - 2019 Thời gian: 45 phút ( Kiểm tra vào tuần 8 - Lớp 8B ) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1: Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang trái. Câu nhận xét nào sau đây là đúng? A. Xe đột ngột tăng vận tốc. B. Xe đột ngột giảm vận tốc. C. Xe đột ngột rẽ sang phải. D. Xe đột ngột rẽ sang trái Câu 2: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào không cần tăng ma sát. A. Phanh xe để xe dừng lại. B. Khi đi trên nền đất trơn. C. Khi kéo vật trên mặt đất. D. Để ô tô vượt qua chỗ lầy. Câu 3: Trong các chuyển động dưới đây, chuyển động nào là chuyển động thẳng? Chọn trường hợp đúng. A. Thả một vật nặng rơi từ trên cao xuống . B. Chiếc lá khô rơi từ cành cây xuống C. Cánh quạt quay D. Ném một mẩu phấn ra xa Câu 4: Một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau câu nào đúng. A. Ô tô đứng yên so với hành khách. B. Ô tô chuyển động so với người lái xe. C. Ô tô đứng yên so với cây bên đường. D. Ô tô đứng yên so với mặt đường. Câu 5: Một người đi xe máy với vận tốc 12m/s trong thời gian 20 phút. Quãng đường người đó đi được là: A. 240m. B. 2400m. C. 14,4 km. D. 4km. Câu 6: Một người có khối lượng 45kg đứng trên mặt đất. Biết diện tích mà chân người đó tiếp xúc với đất là 250cm2 . Áp suất của người đó tác dụng lên mặt đất là: A. 14500N/m2 . B. 18000 N/m2 . C. 25000 N/m2 . D. 45000N/m2 . Câu 7: Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính? A. Hòn đá lăn từ trên núi xuống. B. Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa. C. Lá rơi từ trên cao xuống. D. Xe máy chạy trên đường. Câu 8: Quan sát một vật được thả rơi từ trên cao xuống, hãy cho biết tác dụng của trọng lực đã làm cho đại lượng vật lí nào thay đổi A. Khối lượng B. Khối lượng riêng. C. Trọng lượng. D. Vận tốc II. TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 9: Thế nào là hai lực cân bằng? Hãy biểu diễn lực sau đây: Lực kéo của một ô tô có cường độ 50000N phương nằm ngang chiều từ trái sang phải, tỉ xích tùy ý. Câu 10: Một vận động viên xe đạp đi trên đoạn đường lên đèo AB dài 45 km trong 2 giờ 15 phút; trên đoạn đường xuống đèo BC dài 30 km trong 30 phút; trên đoạn đường bằng phẳng CD với vận tốc 10 m/s trong 1/4 giờ. Hãy tính vận tốc trung bình của vận động viên trên các đoạn đường AB, BC và trên cả đường đua AD?