A/ Trắc nghiệm khách quan (3 điểm):

*Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

Câu 1: Ta nhìn thấy một vật khi

A. vật phát ra ánh sáng.     

B. vật được chiếu sáng.

C. có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật.

D. có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Câu 2:  Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Ngọn nến đang cháy. B.  Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.

C. Mặt trời. D.  Đèn ống đang sáng.

Câu 3: Khi nào có nguyệt thực xảy ra?

A. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất.     

B. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất.     

C. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng.              

D. Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất một phần. 

Câu 4: Trong một thí nghiệm, người ta đo được góc tạo bởi tia tới và đường pháp tuyến của mặt  gương bằng 400. Tìm giá trị góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ?

A.  400      B.  800        C.  500      D.  200

Câu 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào sau đây?  

A. Nhỏ hơn vật.        

B. Bằng vật. 

C. Lớn hơn vật.

D. Không xác định được.  

Câu 6:  Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường gì?

A. Đường thẳng. B. Đường cong.

C. Đường gấp khúc. D. Không cố định theo đường nào.

B/ Tự luận (7 điểm): 

Câu 1: (2 đ) Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng.

Câu 2: (2 đ) Hãy so sánh  tính chất  ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi?

Câu 3: (1,5 đ) Dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật AB ở hình dưới.

 

Câu 4: (1,5 điểm) Chiếu một tia sáng SI lên gương phẳng tạo với gương một góc 300. Như hình dưới. 

a. Vẽ tia phản xạ ứng với tia tới SI.

b. Tính số đo góc phản xạ.