Bài Tập Thực Hành Ngữ Văn 6 Tập 1,2

 Cuốn sách Bài tập thực hành ngữ văn 6 tập 1,2 được biên soạn từ yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp dạy – học, nâng cao tính chủ động của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.

Nhận xét