121 bài tập tiếng anh 6 thí điểm” cung cấp cho các em học sinh kiến thức toàn diễn về trọng âm, ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và nâng cao khả năng đọc hiểu. Sách có 12 chủ đề tương ứng với các chủ đề học ở sách giáo khoa.