Hóa 8 Chương 1 Bài 1: Mở đầu môn hoá học - Lý thuyết Hóa 8


hoa-8-lt,








I. Hoá học là gì?
+ Thí nghiệm 1: Khi cho 1ml dung dịch đồng sunfat có màu xanh vào ống nghiệm, sau đó cho thêm 1ml dung dịch natri hiđroxit.

Hình 1: Natri hidroxit tác dụng với đồng sunfat
     2NaOH + CuSO4 -> Cu(OH)2+ Na2SO4

Hiện tượng : 
   Có sản phẩm Cu(OH)2 kết tủa màu xanh đậm xuất hiện
        dung dịch CuSO4 ban đầu có màu xanh nhạt mất màu dần
=> có sự biến đổi của các chất: tạo ra chất mới không tan trong nước.



+ Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm 1ml dung dịch axit clohiđric (HCl) và một đinh sắt nhỏ (Fe)


Hình 2: Cho đinh sắt tác dụng với axit clohiđric
    Fe + HCl → FeCl2 + H2
Hiện tượng : 
   tạo ra chất khí sủi bọt trong chất lỏng (H2)

⇒ Từ các thí nghiệm trên cho thấy: Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất.



II. Hoá học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

Hóa học có vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nhờ có Hoá học mà con người đã tạo ra được những tính chất theo ý muốn, từ đó người ta sản xuất được đồ dùng, máy móc, thực phẩm, quần áo, giày dép, phương tiện vận tải, thiết bị thông tiên liên lạc,…

- Tuy nhiên, việc sản xuất và sử dụng hoá chất như việc luyện gang, thép, sản xuất axit, sản xuất và sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu cũng có thể gây ở nhiễm môi trường nếu không làm theo đúng quy trình.

 





III. Các em cần phải làm gì để có thể học tốt môn hoá học?

1. Khi học tập môn Hoá học các em cần chú ý thực hiện các hoạt động sau:

a) Thu thập tìm kiếm kiến thức: Từ việc tự làm, quan sát thí nghiệm và các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống.

b) Xử lý thông tin: Tự rút ra kết luận cần thiết hoặc nhận xét, trả lời câu hỏi hay hệ thống câu hỏi hướng dẫn.

c) Vận dụng: Đem những kiến thức đã học được vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

d) Ghi nhớ: Học thuộc những nội dung quan trọng của bài học.

2. Phương pháp học tập môn Hoá học như thế nào là tốt?

- Học tốt môn Hoá học là nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức đã học.

- Để học tốt môn Hoá học cần phải:

+ Biết làm thí nghiệm hoá học, biết quan sát hiện tượng thí nghiệm trong thiên nhiên cũng như trong cuộc sống.

+ Có hứng thú say mê, chủ động, chú ý rèn luyện phương pháp tư duy, suy luận sáng tạo.

+ Nhớ một cách chọn lọc thông minh.

+ Đọc nhiều sách, rèn luyện lòng ham thích đọc sách và cách đọc sách.








0)
a)
 Nhiều vật dụng sinh hoạt và công cụ sản xuất được làm từ các chất như sắt, nhôm, chất dẻo. Hãy kể ra ba loại vật dụng là đồ dùng thiết yếu sử dụng trong gia đình em.

b) Hãy kể ra ba loại sản phẩm hóa học được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em.

c) Hãy kể ra những sản phẩm hóa học phục vụ trực tiếp cho việc học tập của em và cho việc bảo vệ sức khỏe của gia đình em.








































Nhận xét