Download mod Realight-1.5b :
 https://drive.google.com/open?id=1J7ppJ7_qJzo2cV1BlWiI6vCdygJ8r09I

Hướng dẫn tải và cài đặt mod .mcaddon cho Minecraft PE

Giới hạn từ phiên bản 1.13 về sau

Hình ảnh minh họa, sau khi dùng mod