Lý thuyết Dòng điện - Nguồn điện

1. Dòng điện

   Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

2. Nguồn điện

Mỗi nguồn điện đều có hai cực, cực dương kí hiệu dấu (+), cực âm kí hiệu dấu (-)

   Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện

   Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động


Bài tập trắc nghiệm

Câu 283: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Dòng điện là các……………dịch chuyển có hướng

A. Electron

B. Ion âm

C. Điện tích

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 284: Chọn câu đúng nhất

A. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích

B. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các ion âm

C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương

D. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích

Câu 285: Chọn câu đúng

A. Nguồn điện là dụng cụ dùng để tạo ra nguồn điện

B. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các dụng cụ điện

C. Mỗi nguồn điện đều có hai cực

D. Cả ba câu đều đúng

Câu 286: Chọn câu trả lời đúng

Các dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện:

A. Pin

B. Ắc – qui

C. Đi – na – mô xe đạp

D. Quạt điện

Câu 287: Chọn câu trả lời đúng

Các thiết bị nào sau đây hoạt động không cần nguồn điện:

A. Bàn ủi điện   B. Nồi cơm điện

C. Bếp dầu   D. Bếp điện

Câu 288: Chọn câu trả lời đúng

Các dụng cụ điện hoạt động được là do:

A. Có dòng điện chạy qua nó

B. Được mắc với nguồn điện

C. A và B đều đúng

D. A và B đều sai

Câu 289: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Hãy chỉ ra cực dương của các nguồn điện trên hình 8.1:

A. Cực có đánh dấu (+)

B. Cực không đánh dấu

C. Cả hai cực

D. Cả ba câu đều sai

Câu 290: Chọn câu trả lời đúng

Khi dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin thì:

A. Các ion dương trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

B. Các ion âm trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

C. Các điện tử tự do trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

D. Các điện tử tự do trong sợi dây đòng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

Câu 291: Chọn câu trả lời đúng

Để đèn xe máy phát sáng thì đèn phải được nối với nguồn điện. Vật trong xe máy, nguồn điện là thiết bị nào sau đây?

A. Pin

B. Đi- na- mô

C. Ắc – qui

D. Cả ba đều sai

Câu 292: Những đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn điện là ắc – qui:

A. Đồng hồ treo tường

B. Ôtô

C. Nồi cơm điện

D. Quạt trần

Câu 293: Chọn câu sai

A. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các thiết bị điện

B. Nguồn điện tạo ra dòng điện

C. Nguồn điện có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau

D. Nguồn điện càng lớn thì thiết bị càng mạnh

Câu 294: Chọn câu trả lời đúng

Khi sử dụng đèn pin, nếu bật công tắc mà bóng đèn không sáng thì có thể do những khả năng nào sau đây:

A. Bóng đèn bị hư

B. Đèn hết pin

C. Pin còn nhưng gắn các cực không đúng

D. Cả ba khả năng trên

Câu 295: Điền các từ hay cụm ừ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Dòng điện là dòng……..

b) Hai cực của mỗi pin hay acquy là các cực…………..của nguồn điện đó

c) Dòng điện lâu ài chạy trong dây điện nối liền các thiết bị với…………..

Câu 296: Chọn câu trả lời đúng

Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?

A. Một mảnh nilông đã được cọ xát

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy

D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào

Câu 297: Chọn câu trả lời đúng

Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Đèn vẫn sáng

B. Đèn không sáng

C. Đèn sẽ bị cháy

D. Đèn sáng mờ

Câu 298: Quy ước nào sau đây là đúng

A. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện

B. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện

C. Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín

D. Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín

Câu 299: Chọn phát biểu đúng

A. Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt động

B. Nguồn điện luôn có hai vật nhiễm điện khác loại nhau. Một vật dẫn luôn thừa nhiều electron là cực âm và vật kia gọi là cực dương

C. Trong nguồn điện có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng, hóa năng hoặc nhiệt năng sang điện năng

D. Cả ba câu trên đều đúngCâu 283:

Dòng điện là dòng các electron, ion âm, điện tích… dịch chuyển có hướng

Đáp án: D

Câu 284:

Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích

Đáp án: D

Câu 285:

   -Nguồn điện là dụng cụ dùng để ạo ra dòng điện

   -Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các dụng cụ điện

   -Mỗi nguồn điện đều có hai cực

Đáp án: D

Câu 286:

Dụng cụ không phải là nguồn điện là quạt điện

Đáp án: D

Câu 287:

Thiết bị hoạt động không cần nguồn điện là bếp dầu

Đáp án: C

Câu 288:

Các dụng cụ điện hoạt động được là do:

   -Có dòng điện chạy qua nó

   -Được mắc với nguồn điện

Đáp án: C

Câu 289:

Cực dương của các nguồn điện trên hình 8.1 là cực có đánh dấu (+)

Đáp án: A

Câu 290:

Khi dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin thì các điện tử ự do trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

Đáp án: C

Câu 291:

Vật trong xe máy, nguồn điện là ắc- qui

Đáp án: C

Câu 292:

Ô tô sử dụng nguồn điện là ắc – qui

Câu 293:

Mỗi thiết bị điện đều có một mức điện áp nhất định để hoạt động tốt nhất. Nếu vượt quá điện áp này có thể làm hỏng thiết bị điện đó => câu sai D

Đáp án: D

Câu 294:

Nếu bật công tắc mà bóng đèn không sáng thì có thể do những khả năng sau đây:

Bóng đèn bị hư

Đèn hết pin

Pin còn nhưng gắn các cực không đúng

Đáp án: D

Câu 295:

a) các điện tích dịch chuyển có hướng

b) dương và âm

c) hai cực của nguồn điện

Câu 296:

Đang có dòng điện chạy trong đồng hồ dùng pin đang chạy

Đáp án: C

Câu 297:

Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì đèn sẽ không sáng nữa

Đáp án: B

Câu 298:

Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện

Đáp án: B

Câu 299:

   -Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt động

   -Nguồn điện luôn có hai vật nhiễm điện khác loại nhau. Một vật dẫn luôn thừa nhiều electron là cực âm và vật kia gọi là cực dương

-Trong nguồn điện có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng, hóa năng hoặc nhiệt năng sang điện năng

Đáp án: D