Đề 33. THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM Bài 1: (3 điểm) Cho 3 điểm A, N, P không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng AN. Vẽ tia AP. Vẽ đường thẳng PN; • Vẽ tia Px cắt đoạn thẳng AN tại điểm K trung điểm của đoạn thẳng AN; • Vẽ tia Ay là tia đối của tia MP. Bài 2: ( 2 điểm) Cho đoạn thẳng BP = 6 cm, gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BP, tính độ dài đoạn thẳng MB? Bài 3: ( 5 điểm) Trên tia Px, lấy hai điểm A và B sao cho PA = 3 cm, PB = 7 cm. a) Chứng tỏ A nằm giữa hai điểm P và B. Tính độ dài đoạn thẳng AB (1,5 điểm) b) Vẽ tia Py là tia đối của tia Px, trên tia Py lấy điểm C sao cho BC = 10 cm. Tính PC. (1 điểm) c) Chứng tỏ P là trung điểm của đoạn thẳng AC. (1 điểm) d) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính IP. (1 điểm)