Đề 32. THCS Huỳnh Khương Ninh, quận 1, TPHCM Bài 1: a) Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau • Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng • Vẽ tia AB, AC, đường thẳng BC • Lấy M nằm giữa B và C b) Hãy nêu tên các cặp tia đối nhau có trong hình? Bài 2: Cho đoạn thẳng AB = 10cm, gọi M là trung điểm của AB, tính độ dài đoạn thẳng MB? Bài 3: Trên tia Ox vẽ điểm M, N sao cho OM = 2cm, MN = 3cm a) Tính ON? b) Gọi P là một điểm thuộc tia đối của tia Ox sao cho OP = 5cm. Hỏi O có là trung điểm của PN không? Vì sao?