PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ II _ NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn : Vật Lý – Lớp 9

 

Câu 1. ( 2,0 đ )

Nêu tên các bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều. Bộ phận quay, đứng yên có tên gọi là gì. Nêu hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

 

Câu 2. (1,0 đ)

Em hãy cho ví dụ về tác dụng sinh lý và tác dụng từ của dòng điện.

 

Câu 3. ( 2. )

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

Người câu cá thấy một chú cá ở dưới nước. Em hãy so sánh góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng truyền từ cá tới mắt người.

 

Câu 4. ( 3. )

Để truyền tải 1 công suất điện là 50kW từ nhà máy điện đến khu dân cư. Hiệu điện thế hai đầu dây là 220V, dây tải có điện trở tổng cộng 121 Ω.

  1. Tính công suất hao phí của dây tải điện?
  2. Để giảm hao phí người ta dùng máy biến thế tăng  hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên  11 000V. Khi đó công suất hao phí giảm bao nhiêu lần?
  3. Máy biến thế dùng ở trên có số vòng dây cuộn sơ cấp là 500 vòng. Em hãy tính số vòng dây cuộn thứ cấp.

 

Câu 5 (2.0 đ )

Vật sáng AB cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O của thấu kính 10 cm.

a.      Dựng ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính (tỉ xích tùy chọn)? Nêu tính chất ảnh A’B’?

b.     Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh A’B’?