Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

Trường Trung học cơ sở Đức Trí                   

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN: VẬT LÝ 9

THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: (1,5đ) Cho nam châm quay quanh các trục như hình vẽ (H.1), nam châm quay quanh trục nào sẽ sinh ra dòng điện trong cuộn dây dẫn kín? Giải thích.

Trục 1

Trục 2

(H.1)

S

N

                               

.

 

 

 

Câu 2: (2,5đ)

a/ Trong truyền tải điện năng đi xa, khi cần truyền tải đi công suất điện  P xác định, có thể có những cách làm nào để làm giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn? Cách làm nào có hiệu quả tốt nhất? Thực hiện cách này như thế nào?

b/ Người ta truyền tải đi từ nhà máy phát điện một công suất P = 108 W bằng đường dây dẫn có điện trở tổng cộng R= 10 Ω, hiệu điện thế phát ra từ nhà máy điện nối với đường dây dẫn là U1 = 105 V.

- Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

- Tính lại công suất hao phí trên đường dây nếu ở đầu đường dây người ta dùng một máy biến thế có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp là   =   để thay đổi hiệu điện thế của máy phát ra trước khi nối vào đường dây.

 

Câu 3: (1,5đ) Cho điềm sáng S sau khi qua thấu kính cho ảnh

S’ như hình bên:

a/ Thấu kính đã cho là thấu kính gì? Tại sao?

b/ Bằng cách vẽ hình, hãy xác định quang tâm

O, hai tiêu điểm F, F’ của thấu kính đã cho.

 

Câu 4: (2,0đ) Bạn Tiến nhìn rõ vật cách mắt từ 15 cm đến 50 cm.

a/ Mắt bạn Tiến bị tật khúc xạ gì?

b/ Bạn phải đeo thấu kính gì, có hình dạng nhận biết như thế nào?

c/ Kính có tiêu cự bao nhiêu là phù hợp.

d/ Hãy đề xuất hai cách bảo vệ mắt trong học tập.

 

Câu 5: (2,5đ) Người ta dùng kính lúp có số bội giác l 2,5x để quan sát một vật nhỏ AB. Người ta quan sát thấy ảnh A’B’ = 3 AB.

a/ Kính lúp là thấu kính gỉ? Kính lúp này có tiêu cự là bao nhiêu?                       

b/ Tính khoảng cách từ vật, ảnh đến kính lúp.

 

HẾT!