PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ  HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018-2019

MÔN HỌC : VẬT LÝ  - LỚP 9

Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

---oOo---

 

Câu 1 (2,5 điểm):

Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?  Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, so sánh độ lớn góc tới và độ lớn góc khúc xạ. Vẽ hình minh họa.

 

Câu 2 (2,5 điểm):

Bạn An nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 60cm.

a)      Mắt bạn An bị tật khúc xạ gì.

b)     Bạn phải đeo thấu kính gì, có hình dạng nhận biết như thế nào.

c)      Kính có tiêu cự bao nhiêu là phù hợp.

d)     Hãy đề xuất hai cách bảo vệ mắt trong học tập.

 

Câu 3 (2,0 điểm):

Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 100 vòng đặt dưới hiệu điện thế 50V. Hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế 220V. Hỏi: máy biến thế loại gì và cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng?

Câu 4 (3,0 điểm):

Vật sáng AB hình mũi tên (ở B) đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. A nằm trên trục chính cách thấu kính 40 cm, Biết rằng ảnh A’B’ của nó hứng được trên màn chắn đặt cách thấu kính 10 cm.

a)      Hỏi thấu kính nói trên là thấu kính hội tụ hay phân kì? Tại sao?

b)     Vẽ hình minh họa sự tạo ảnh của vật AB bởi thấu kính trên (theo đúng tỉ lệ)

c)      Dùng kiến thức hình học để tìm tiêu cự của thấu kính.

d)     Có thể sử dụng thấu kính nói trên làm kính lúp không? Tại sao?