Trường THCS Minh Đức

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KỲ II

Môn : Vật lý 9

NĂM HỌC 2018 - 2019

Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)

Câu 1:(2 điểm)

Nêu tên hai bộ phận chính trong một máy phát điện xoay chiều . Trong các máy phát điện xoay chiều của các nhà máy điện , bộ phận nào là stato, bộ phận nào là rôto.

Nhà máy điện Fukushima 1 ở Nhật Bản đã gặp sự cố vào tháng 3 năm 2011 sau một trận động đất và sóng thần . Nhà máy này thuộc loại nào : nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện gió, nhà máy thủy điện hay nhà máy điện hạt nhân?

 

Câu 2:(2 điểm)

a, Người ta truyền tải đi một công suất điện = 10.000.000 W bằng một đường dây dẫn có điện trở R=4Ω và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế xoay chiều U=20000 V. Tìm công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn.

b, Để công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn giảm 25 lần , hiệu điện thế ở hai đầu đường dây dẫn phải có giá trị mới là bao nhiêu?

 

Câu 3:(1,5điểm)

    Một bạn học sinh có thể nhìn rõ một vật từ 15cm đến 100cm

      a/ Mắt bạn bị tật gì ? Để nhìn rõ vật ở xa bạn ấy phải đeo kính gì?

      b/ Tiêu cự của kính này bằng bao nhiêu là thích hợp

 

Câu 4:(1,5điểm)

   -Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ?

   - Hãy vẽ đường truyền của tia sáng khi truyền từ nước ra không khí. So sánh góc tới và  góc khúc xạ  trong trường hợp này.

 

 

Câu 5:(3 điểm)

Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một kính lúp , cách kính lúp 3 cm , A nằm trên trục chính. Kính lúp có tiêu cự 5 cm .

Vẽ ảnh AB của vật AB qua kính lúp.

Sử dụng hình vẽ và các phép tính hình học, tìm khoảng cách từ ảnh AB đến kính lúp.