Phòng GD- ĐT quận 1  

Trường THCS Nguyễn Du                                                   

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN VẬT LÝ LỚP 9                                     

Học kì II - Năm học: 2018 -2019

Thời gian làm bài : 45 phút

---0---

 

 

Câu 1   ( 2 đ )

  Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ? Vẻ hình mô tả 1 ví dụ và chú thích các yếu tố của hiện tượng này trên hình đó .

 

Câu 2:  ( 1,5  đ)

 Dòng điện xoay chiều là gì ? Máy biến thế có công dụng gì ? Vì sao người ta không dùng dòng điện 1 chiều không đổi để chạy máy biến thế ?

 

Câu 3: : ( 1,5 đ)

Hiện nay , người ta đang dùng máy biến thế  để giảm bớt phần điện năng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện  như thế nào  ? Hãy nêu 2 ích lợi thu được từ việc giảm thiểu này .

 

 Câu 4:  ( 2 đ )

Bạn Mai dùng một máy biến thế có số vòng ở 2 cuộn dây là 200 vòng và 1200 vòng để hạ hiệu điện thế  240 V xoay chiều xuống hiệu điện thế mình cần sử dụng

a. Cuộn dây thứ cấp là cuộn  có bao nhiêu vòng dây ?

b. Hiệu điện thế giữa 2 cuộn dây hơn kém nhau bao nhiêu V ?

 

 Câu 5: ( 3 đ ) –  Để quan sát 1 vật nhỏ AB cao 2 cm , ông Hai đã dùng 1 cái kính lúp có ghi  5 x trên vành kính  , và đặt  vật cần quan sát AB trước kính sao cho AB vuông góc với trục chính của kính , điểm A nằm trên trục chính  và cách kính một  khoảng d thì thu được 1 ảnh ảo A’B’ cách kính 7,5 cm .

a.Hãy vẽ hình mô tả sự tạo ảnh của kính .

b.Tìm d và độ cao của ảnh mà ông Hai đã quan sát được .