PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN

 

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HKII MÔN VẬT LÝ 6

NĂM HỌC 2018- 2019

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1:(1,5 điểm)

        Trong bàn ủi điện hay còn gọi bàn là điện có một thiết bị hoạt động dựa trên sự nở vì nhiệt của chất rắn. Khi hoạt động thiết bị đó làm cho bàn ủi có thể tự động tắt khi nóng và bật trở lại khi nguội. Em hãy cho biết:

a/ Tên của thiết bị nêu trên.

b/ Cấu tạo của thiết bị đó.

c/ Tính chất của thiết bị đó.

Hình 1

Câu 2: (2,5 điểm)

 

Quan sát hình bên, em hãy cho biết:

gian

a/ Tên gọi và công dụng của dụng cụ đo trong hình.

b/ Giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất và số chỉ của dụng cụ đó.

c/ Nếu thân nhiệt của một người đạt số chỉ trên thì trong nhiệt giai Fahrenheit, số chỉ này là bao nhiêu và cơ thể người này ở trạng thái bình thường hay khi bị sốt nóng?

 

Câu 3: (2 điểm)

a/ Khi nào thì các chất rắn, lỏng, khí nở ra?

b/ Điểm khác nhau giữa sự nở vì nhiệt của chất rắn và lỏng.

c/ Ba chất khí: oxy; nitơ; hydrô có cùng nhiệt độ ban đầu, đun nóng ba khối khí này lên cùng một nhiệt độ. Em hãy cho biết  thể tích lúc sau của ba chất khí là giống nhau hay khác nhau, giải thích?

 

Câu 4: (2 điểm)

Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? Nêu một ứng dụng trong cuộc sống hoặc trong kỹ thuật.

Câu 5: (2 điểm)

Hình bên dưới là đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun một vật rắn. Hãy cho biết:

a/ Nhiệt độ nóng chảy của vật?

b/ Thời gian kể từ khi vật này bắt đầu nóng chảy đến lúc nóng chảy hoàn toàn?

c/ Hãy cho biết chất tạo nên vật tồn tại ở thể nào trên các đoạn AB, BC, CD trong đồ thị.

           Thời gian (phút)

0

 

20

 

 

 

50

60

70

80

90

Nhiệt độ (0C)

A

B

C

D

10

5

15

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HẾT