PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Q.I                   ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKII _ NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                                        MÔN: VẬT  LÝ 6   

                                                                                                   THỜI GIAN:  45 PHÚT

 

Câu 1: (2,0 đ)

a)      Nêu đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất rắn.

b)      Trên các cầu bê tông lớn thường có những khe co giãn (Hình 1). Hãy giải thích vì sao cầu lại cần có những khe co giãn như thế. 

 

 

 

 

Câu 2: (2,0 đ) Phát biểu nào sau đây là SAI? Nếu sai hãy sửa lại cho ĐÚNG.

a)      Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

b)      Nhiệt kế y tế có giới hạn đo từ 350C đến 420C.

c)      Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng.

d)      Ngọn nến đang cháy có liên quan đến sự nóng chảy.

e)      Nhiệt giai Celsius quy ước nhiệt độ của nước đá đang tan là 00F và của hơi nước đang sôi là 2120F.

f)       Đèn trời có thể bay lên cao được vì không khí nóng (không khí bên trong đèn) nhẹ hơn không khí lạnh (không khí bên ngoài đèn).

g)      Băng kép gồm hai thanh kim loại có bản chất giống nhau, được tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của mỗi thanh.

Câu 3: (2.25đ)

Nhiệt độ của một số thành phố trên thế giới trong ngày 17/3/2019 được ghi nhận trong bảng sau:

Thành phố

Hồ Chí Minh

Paris

Tokyo

New York

Bắc Kinh

Rôma

Nhiệt độ

96,8 0F

50 0F

16 0C

46,4 0F

21 0C

12 0C

 

a)    Để ghi nhận được các số liệu của bảng trên thì cần sử dụng dụng cụ nào?

b)    Dựa vào số liệu trên, em hãy cho biết nhiệt độ ở thành phố nào cao nhất, thấp nhất?

Câu 4: (1.75 đ)

a)      Sự nóng chảy là gì? Cho ví dụ về sự nóng chảy?

b)     Khi thả một thỏi bạc vào đồng đang nóng chảy thì thỏi bạc có bị nóng chảy hay không? Vì sao? (Cho biết nhiệt độ nóng chảy của bạc là 9600C, của đồng là 10830C)

Câu 5: (2,0 đ)

Khi theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của một chất theo thời gian, ta có bảng số liệu sau:

Thời gian (phút)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nhiệt độ (0C)

-4

-2

0

0

0

0

2

4

6

a)    Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của chất trên.

b)  Ở nhiệt độ nào chất này bắt đầu nóng chảy? Thời gian nóng chảy kéo dài bao nhiêu phút?

 

--Hết--