PHÒNG GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO QUẬN 1           ĐỀ  THI ĐỀ NGHỊ  HỌC KỲ II -NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN                MÔN VẬT LÝ – LỚP 6

                                                                                 Thời gian :45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: ( 1,5 điêm)Tại sao ở các nước hàn đới (các nước gần nam cực, bắc cực) người ta thường dùng nhiệt kế rượu mà không dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ khí quyển?

Câu 2:( 2,5 điểm)  a/  Hãy quan sát các nhiệt kế sau đây và cho biết : tên gọi , GHĐ ĐCNN, phạm vi đo  của nhiệt kế. HÌNH A ,HÌNH B

Hình A

Hình B

 

 

b/ . Viết công thức dổi từ o C thành o F. Quan sát nhiệt kế HÌNH B cho biết nhiệt độ khí quyển là bao nhiêu độ o C và đổi sang độ o F

Câu 3 : (2 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn.

a. Chất rắn này nóng chảy ở nhiệt độ nào?

b. Chất rắn này là chất gì?

50

65

c. Để đưa chất rắn này từ 350C tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian?

d. Thời gian nóng chảy của chất rắn này là bao nhiêu phút?

 

35

Thời gian (phút)

Nhiệt độ (0C)

0

6

10

12

Câu 4 (2,5 đ)

a.       Tại sao khi  đun nước trong một chiếc ấm , ta không nên đổ nước thật đầy ấm ?

b.       Tại sao khi bơm bánh xe đạp căng không nên để xe ngoài trời nắng ?

Câu 5 (1,5 điểm):

Em hãy đọc đoạn thông tin và trả lời các câu hỏi sau:

Răng người được cấu tạo bằng một chất rắn là ngà răng. Mặt ngoài của ngà răng có một lớp men răng. Do ngà răng và men răng có độ nở vì nhiệt khác nhau nên nếu ăn uống thực phẩm có độ nóng lạnh thay đổi đột ngột, răng sẽ dễ bị hỏng.

            a) Vì sao răng dễ bị hỏng khi ăn uống thực phẩm có độ nóng lạnh thay đổi đột ngột?

            b)  Em hãy nêu hai biện pháp bảo vệ men răng.