Trường THCS Minh Đức

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KỲ II

Môn : Vật lý 9

NĂM HỌC 2018 - 2019

Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)

 


Câu 1: (2 điểm) 

Dựa vào hình 1. Hãy cho biết:

a.       Dụng cụ này có tên gọi là gì?

b.      Giới hạn đo là bao nhiêu?

c.       Độ chia nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

d.      Số chỉ của dụng cụ đo này là bao nhiêu?

 

Câu 2: (2 điểm)

Một băng kép được cấu tạo bởi thanh đồng và thanh thép. Khi bị đốt nóng băng

 kép cong lên như hình 2. Hỏi thanh thép nằm phía trên hay phía dưới? Vì sao?

 

 


Hình 2

Câu 3: (1 điểm)

Cho biết một số nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào.

 

Câu 4: (2 điểm)

  1. Tính xem 20 oC  ứng với bao nhiêu oF.
  2. Tính xem 86 0F ứng với bao nhiêu 0C.

 

Câu 5: (1 điểm)

Tại sao khi đun nước trong một chiếc ấm, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?

 


Câu 6: (2,0 điểm) Hình 4 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của băng phiến khi đun nóng. Hãy cho biết:

a) Từ phút thứ 0 đến phút thứ 3: Băng phiến tồn tại ở thể gì?

b) Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?

c) Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không?

 

HẾT