SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU                                  NĂM HỌC: 2018-2019

 

                                                        MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 6

                                   (Thời gian: 45 phút, không tính thời gian giao đề)

___________________________________________________________________________

Họ tên học sinh: -----------------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: -----------

                         (Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)

Câu 1: (3 điểm) Hãy trình bày sự giống nhau và khác nhau về sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của sự dãn nở vì nhiệt của các chất sau: xăng, không khí, thép, thủy tinh, rượu.

Câu 2: (2,0 điểm) Thế nào là một băng kép? Khi đốt nóng một băng kép nhôm – thép thì hiện tượng gì sẽ xảy ra. Vì sao?

Câu 3: (1 điểm) Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước (bình thủy) rồi đậy nút lại ngay thì hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này?

Câu 4: (2 điểm) Bảng dưới đây là dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20/01/2017 đến ngày 28/01/2017. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:


a.       Em hãy kể tên các nhiệt giai đã học và cho biết thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiệt giai nào để đo nhiệt độ.

b.      Nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của ngày 24/01/2017 ở thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu oF?

Câu 5: (2 điểm) Bỏ vài cục nước đá lấy trong tủ lạnh ra vào một cốc thủy tinh và theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau đây:

Thời gian (phút)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nhiệt độ  ( 0C)

-4

-2

-1

0

0

0

3

9

15

 

  1. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.
  2. Có hiện tượng gì xảy ra với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10.

                                                           -----HẾT-----