PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 1

Trường THCS NGUYỄN DU

ĐỀ ĐỀ NGHỊ HKII - VẬT LÝ 6

Năm học 2018 – 2019

 

Câu 1: So sánh sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí? (2đ)

 

Câu 2: Tại sao khi rót nước nóng vào ly thủy tinh dày thì ly dễ bị nứt? Nêu biện pháp khắc phục? (1,5đ)

 

Câu 3: Thế nào là sự nóng chảy? Cho một ví dụ. (1,5đ)

Câu 4:  Nhiệt giai là gì?

Viết biểu thức đổi từ oC sang oF, biểu thức đổi từ oF sang oC?

Áp dụng: Đổi 500C ra 0F và 1130F ra 0C (1,5 đ)

 

Câu 5: Người ta theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của một chất theo bảng sau:

 

Thời gian

(phút)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nhiệt độ

(0 C)

-6

-3

-1

0

0

0

2

9

14

18

 

       a. Vẽ biểu đồ sự thay đổi nhiệt độ của chất trên theo thời gian.          (1,5đ)

       b. Chất này là chất gì?

           Nhiệt độ nóng chảy của chất đó là bao nhiêu.                                 (1,0đ)

 

Câu 6: Khi lắp đặt máy lạnh trong một căn phòng, vì sao người ta không đặt nó ở sát dưới sàn phòng mà thường đặt trên cao gần sát với trần phòng? (1đ)

 

 

 

 

 

 

HẾT