Đề 4. Trường THCS Đồng Khởi – TPHCM Bài 1: (3.5 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có) a) 2 5 2 8 21 9 13 9 13 9 − −  ⋅ + ⋅ +     b) 16 1 144 5 5 9 3 − + − c) 4 21 7 27.( 343) + − Bài 2: (3.5 điểm) Tìm x :a) 4 5 21 x = − b) 2 1 49 2 4 25 x   − =     c) 1 1 0,75 1 4 − − = x Bài 3: (2 điểm) Tìm các số a , b , c biết 4 5 2 a b c = = và a b c + − = 21. Bài 4: (1 điểm) Rút gọn: 4 8 12 2 4 6 8 10 12 14 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3