Đề 9. THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM Bài 1: Cho tập hợp K = {12; 15; 18; 21;...; 111; 114; 117} (2 điểm) a) Tính số phần tử của tập hợp K. b) Tính tổng M = + + + + + + 12 15 18 21 ... 114 117 Bài 2: Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh: (4 điểm) a) 162 36 38 64 + + + b) 27.63 63.73 + c) 125.19.8.4 d) ( )3 162 : 27 20 17   + −  Bài 3: Tìm số tự nhiên x , biết: (3 điểm) a) 49 3 6 13 − + = ( x ) b) 27. 19 0 ( x − =) c) 2 2 16 − = x Bài 4: Cho tập hợp D = {12; 15; 17; 20}. Viết tất cả các tập hợp con có hai phần tử của tập hợp D . (1 điểm)