Lý thuyết Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

1. Chất dẫn điện và chất cách điện

    Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua

    Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua

2. Dòng điện trong kim loại

   Dòng điện trong kim loại là các dòng electron tự do dịch chuyển có hướng


Trắc nghiệm Vật Lí 7 Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại 

Câu 300: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Chất dẫn điện là chất……..dòng điện đi qua, chất cách điện là chất………….dòng điện đi qua

A. Không cho, không cho

B. Cho, không cho

C. Cho, cho

D. Không cho, cho

Câu 301: Chọn câu sai

A. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua

B. Vật liệu dẫn điện là chất cách điện

C. Bộ phận dẫn điện làm bằng chất dẫn điện

D. Bộ phận dẫn điện làm bằng vật liệu dẫn điện

Câu 302: Chọn câu trả lời đúng

Vật liệu nào sau đây là chất dẫn điện?

A. Gỗ   B. Thủy tinh

C. Nhựa   D. Kim loại

Câu 303: Chọn câu trả lời đúng

Vật liệu nào sau đây là chất cách điện?

A. Gỗ   B. Đồng

C. Sắt   D. Nhôm

Câu 304: Chọn câu đúng nhất

A. Kim loại là chất dẫn điện

B. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

C. Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 305: Chọn câu phát biểu đúng

Trong kim loại, các electron được gọi là electron tự do là:

A. Các electron hoát ra khỏi kim loại và chuyển động tự do

B. Các electron thoát ra khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong toàn khối kim loại

C. Các electron chuyển động tự do trong nguyên tử kim loại

D. A, B, C đều đúng

Câu 306: Chọn câu phát biểu sai

A. Trong kim loại tồn tại các ion dương

B. Trong kim loại tồn tại các ion âm

C. Trong kim loại có chứa các điện tử tự do

D. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

Câu 307: Chọn câu trả lời đúng

Trong một đoạn dây điện, phần nào của dây là chất dẫn điện:

A. Phần vỏ nhựa của dây

B. Phần đầu của đoạn dây

C. Phần cuối của đoạn dây

D. Phần lõi của dây

Câu 308: Chọn câu trả lời đúng

Hiện nay, trong các thiết bị điện dùng trong gia đình, chất cách điện được dùng nhiều nhất là loại vật liệu nào?

A. Gỗ   B. Sứ

C. Nhựa   D. Cao su

Câu 309: Chọn câu giải thích đúng

Người ta dùng dây nhựa để bọc lõi đồng trong sợi dây điện là để:

A. Cách điện

B. Dẫn điện

C. Bảo vệ lõi đồng không bị đứt

D. Cả A và C đều đúng

Câu 310: Chọn câu sắp xếp các chất theo khả năng dẫn điện tốt tăng dần

A. Nước thường dùng, đồng, thủy ngân

B. Nước thường dùng, than chì, vàng

C. Thủy ngân, các dung dịch muối, sắt

D. Bạc, các dung dịch axit, than chì

Câu 311: Chọn câu sắp xếp các chất theo khả năng cách điện tốt tăng dần

A. Không khí, nhựa, sứ

B. Nước cất, thủy tinh, chất dẻo

C. Cao su, gỗ khô, chất sứ

D. Không khí, thủy tinh, nhựa

Câu 312: Chọn câu giải thích đúng

Vì sao các lõi dây điện thường làm bằng đồng:

A. Vì đồng dễ kéo sợi, dễ uốn và dễ dát mỏng

B. Vì đồng dẫn điện tốt

C. Vì đồng là vật liệu khá phổ biến giá không quá mắc so với vật liệu dẫn điện tốt khác

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 313: Chọn câu trả lời đúng

Khi sửa điện trong nhà, ba Lan thường đứng trên ghế gỗ hoặc ghế nhựa. Làm như vậy để:

A. Không tiếp xúc với mặt đất

B. Tránh bị điện giật

C. Không cho dòng điện đi qua người

D. Cả ba câu đều đúng

Câu 314: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Quan sát hình 9.1 và cho biết bộ phận dẫn điện là:

A. Dây tóc, dây trục,hai đầu dây đèn, lõi dây, chốt cắm

B. Dây tóc, dây trục, trụ thủy inh, hai đầu dây đèn, lõi dây, chốt cắm

C. Dây tóc, dây trục, trụ thủy tinh, hai đầu dây đèn, lõi dây, vỏ dây, chốt cắm

D. Dây tóc, dây trục, trụ thủy tinh, hai đầu dây đèn, lõi dây, vỏ dây, chốt cắm, vỏ nhựa của phích cắm

Câu 315: Chọn câu trả lời đúng

Quan sát hình 9.1 và cho biết bộ phận cách điện là:

A. Dây tóc, dây trục, trụ thủy tinh, hai đầu dây đèn, lõi dây, vỏ dây, chốt cắm, vỏ nhựa của phích cắm

B. Trụ thủy tinh, thủy tinh đen, đui đèn, vỏ dây, vỏ nhựa của phích cắm

C. Trụ thủy tinh, hai đầu dây đèn, lõi dây, vỏ dây, chốt cắm, vỏ nhựa của phích cắm

D. Trụ thủy tinh, lõi dây, vỏ dây, chốt cắm, vỏ nhựa của phích cắm

Câu 316: Chọn câu giải thích đúng

Quan sát kìm hay tuốc nơ vít của người thợ điện như hình 9.2, ta thấy chúng thường có cán được bọc bởi một lớp cao su. Cấu tạo như vậy để làm gì?

A. Cao su là chất cách điện, giúp người thợ điện tránh bị điện giật

B. Lớp vỏ cao su giúp người thợ cầm nắm được chặt hơn

C. Cao su đàn hồi, dẻo nên bám chắc vào cán

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 317: Chọn câu giải thích đúng

Tại sao nước cất không dẫn điện?

A. Vì nước cất là nước nguyên chất gồm các nguyên tử nước trung hòa điện

B. Nước cất không bị điện li

C. Trong nước cất không chứa các ion âm và ion dương

D. Cả ba câu đều đúng

Câu 318: Chọn câu trả lời đúng

Trong những trường hợp sau đây trường hợp nào găng tay của ai dùng để cách điện:

A. Bác sĩ đang phẫu thuật cho một bệnh nhân

B. Các chú thợ điện đang sửa điện ở trên cột điện

C. Các cô lao công quét đường

D. Các cô chú phòng thí nghiệm hóa học

Câu 319: Chọn câu trả lời đúng

Trong vật nào dưới đây không có các electron tự do?

A. Một đoạn dây thép

B. Một đoạn dây đồng

C. Một đoạn dây nhựa

D. Một đoạn dây nhôm

Câu 320: Chọn câu trả lời đúng

Trong một mạch kín, hai cực của pin được nối với nhau bằng một sợi dây đồng. Các electron tự do trong dây sẽ bị cực nào hút? Cực nào đẩy?

A. Cực dương hút, cực âm đẩy

B. Cực dương đẩy, cực âm hút

C. Cả hai cực cùng hút

D. Cả hai cực cùng đẩy

Câu 321: Chọn câu giải thích đúng

Để an toàn cho người sử dụng, các thiết bị điện có vỏ bằng kim loại thường được nối với đất bằng một sợi dây dẫn điện. Làm vậy để làm gì?

A. Để các ion dương được truyền từ đất lên

B. Để các điện tích được dẫn bớt xuống đất

C. Để các nguyên tử được truyền xuống đất

D. Để các ion dương được truyền xuống đất

Câu 322: Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

a) Các điện tích có thể dịch chuyển qua………..

b) Các điện tích không thể dịch chuyển qua…………..

c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các…………….có thể dịch chuyển có hướng

d) Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khí tạo ra. Trong trường hợp này không khí là…………….

Câu 323: Chọn câu giải thích đúng

Các xe bồn chở xăng dầu thường có một sợi dây xích sắt nối bồn xe với đất. Hãy giải thích?

A. Khi xe chạy, có sự cọ xát giữa bồn xe với không khí nên bồn xe sẽ bị nhiễm điện

B. Xích sắt là vật dẫn điện tốt nên các điện tích sẽ được truyền bớt xuống đất

C. Tránh hiện tượng phóng điện do sự nhiễm điện

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 324: Chọn câu phát biểu sai:

A. Không khí trong điều kiện bình thường là chất cách điện

B. Không khí trong điều kiện thích hợp có thể là chất dẫn điện

C. Nước nguyên chất là chất cách điện

D. Nước mưa cũng là mộ loại nước cất nên cách điện

Câu 325: Chọn câu trả lời đúng

Dòng điện trong kim loại là

A. Dòng các ion dương dịch chuyển có hướng

B. Dòng các electron dịch chuyển có hướng

C. Dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

D. Dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướngHướng dẫn giải và Đáp án

Câu 300:

Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, chất cách điện là chấ không cho dòng điện đi qua

Đáp án: B

Câu 301:

Vật liệu dẫn điện là chất cách điện => câu sai B

Đáp án: B

Câu 302:

Kim loại là chất dẫn điện

Đáp án: D

Câu 303:

Vật liệu gỗ là chất cách điện

Đáp án: A

Câu 304:

   -Kim loại là chất dẫn điện

   -Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

   -Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do

Đáp án: D

Câu 305:

Trong kim loại, các electron được gọi là electron tự do là các electron thoát ra khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong toàn khối kim loại

Đáp án: B

Câu 306:

Trong kim loại tồn tại các ion dương và các điện tử tự do, chứ không có các ion âm => câu sai B

Đáp án: B

Câu 307:

Trong một đoạn dây điện, phần lõi của dây là chất dẫn điện

Đáp án: D

Câu 308:

Hiện nay, trong các thiết bị điện dùng trong gia đình, chất cách điện được dùng nhiều nhất là vật liệu nhựa

Đáp án: C

Câu 309:

Người ta dùng dây nhựa để bọc lõi đồng trong sợi dây điện là để:

   -Cách điện

   -Bảo vệ lõi đồng không bị đứt

   - Cả A và C đều đúng

Đáp án: D

Câu 310:

Các chất theo khả năng dẫn điện tốt tăng dần là: Nước thường dùng, than chì, vàng

Đáp án: B

Câu 311:

Các chất theo khả năng cách điện tốt tăng dần là: không khí, nhựa, sứ

Đáp án: A

Câu 312:

Các lõi dây điện thường làm bằng đồng:

   -Vì đồng dễ kéo sợi, dễ uốn và dễ dát mỏng

   -Vì đồng dẫn điện tốt

   -Vì đồng là vật liệu khá phổ biến giá không quá mắc so với vật liệu dẫn điện tốt khác

Đáp án: D

Câu 313:

Khi sửa điện trong nhà, ba Lan thường đứng trên ghế gỗ hoặc ghế nhựa. Làm như vậy để:

   -Không tiếp xúc với mặt đất

   -Tránh bị điện giật

   -Không cho dòng điện đi qua người

Đáp án: D

Câu 314:

Các bộ phận dẫn điện là: dây tóc, dây trục, hai đầu dây đèn, hai chốt cắm, lõi dây

Đáp án: A

Câu 315:

Các bộ phận cách điện là: trụ thủy tinh, thủy tinh đen, dui đèn, vỏ dây, vỏ nhựa của phích cắm

Đáp án: B

Câu 316:

   -Cao su là chất cách điện, giúp người thợ điện tránh bị điện giật

   -Lớp vỏ cao su giúp người thợ cầm nắm được chặt hơn

   -Cao su đàn hồi, dẻo nên bám chắc vào cán

Đáp án: D

Câu 317:

Nước cất không dẫn điện vì:

   -Vì nước cất là nguyên chất gồm các nguyên tử nước trung hòa điện

   -Nước cất không bị điện li

   -Trong nước cất không chứa các ion âm và ion dương

Đáp án: D

Câu 318:

Trường hợp găng tay dùng để cách điện là của các chú thợ điện đang sửa điện ở trên cột điện

Đáp án: B

Câu 319:

Vật không có các electron tự do là một đoạn dây nhựa

Đáp án: C

Câu 320:

Trong một mạch kín, hai cực của pin được nối với nhau bằng một sợi dây đồng. Các electron tự do trong dây sẽ bị cực dương hút, cực âm đẩy

Đáp án: A

Câu 321:

Để an toàn cho người sử dụng, các thiết bị điện có vỏ bằng kim loại thường được nối với đất bằng một sợi dây dẫn điện. Làm vậy để các điện tích được dẫn bớt xuống đất

Đáp án: B

Câu 322:

a) Các điện tích có thẻ dịch chuyển qua chất dẫn điện

b) Các điện tích không thể dịch chuyển qua chất cách điện

c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các điện tích có thể dịch chuyển có hướng

d) Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khí tạo ra. Trong trường hợp này không khí là chất dẫn điện

Câu 323:

Các xe bồn chở xăng dầu hường có một sợi dây xích sắt nối bồn xe với đất. Mục đích:

   -Khi xe chạy, có sự cọ xát giữa bồn xe với không khí nên bồn xe sẽ bị nhiễm điện

   -Xích sắt là vật dẫn điện tốt nên các điện tích sẽ được truyền bớt xuống đất

   -Tránh hiện tượng phóng điện do sự nhiễm điện

Đáp án: D

Câu 324:

Nước mưa không phải nước cất mà có chứa rất nhiều các loại hạt mang điện tích nên không cách điện

   - Câu sai: D

Đáp án: D

Câu 325:

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

Đáp án: C