Để bài :

Một cây gậy bóng chày và một quả bóng có tổng giá trị là 1,1 USD. Cây gậy đắt hơn quả bóng 1 USD. Vậy quả bóng có giá trị là bao nhiêu?

 Cấp độ giải được : lớp 5 trở lên

Hãy nêu cách giải của bạn ở phần bình luận nhé

Đáp án: Cập nhật sau khi có bạn đọc trả lởi đúng đầu tiên