Những năm 1970 là thời thiếu niên của các chàng trai bạn của Kenji. Các cậu cùng nhau “xây” một “Đại bản doanh” được đắp bằng cỏ ở khu đất bỏ hoang, tụ tập sau các giờ học cùng nhau sáng tác “Tiên tri thư”, là cuốn sổ ghi chép những điều mà Kenji và các bạn của cậu đã nghĩ ra về tương lai, như dịch bệnh, người ngoài hành tinh, giáo phái, rô bốt khổng lồ, …. 

Những tưởng tượng của trẻ con và hô hại, thậm chí đến khi lớn lên chúng chẳng còn nhớ được hết những gì đã xảy ra ngày xưa. Thì bỗng dưng những gì ghi chép trong cuốn sổ“Tiên tri thư”  lại trở thành sư thật kinh hoàng 

Những năm 1997 – 2000 chính là thời điểm bắt đầu xảy ra những sự kiện lạ thường, Đầu tiên là sự mất tích của cả gia đình giáo sư Shikishima, cái chết của người bạn thơ ấu trong nhóm các chàng trai là. Mở đầu là sự xuất hiện và bùng bổ của một loại virus cực kỳ nguy hiểm ở Châu Phi, sau đó lần lượt lây lan trên toàn thế giới. Cùng với đó là sự xuất hiện của nhân vật “Bạn” đứng đầu một giáo phái mà có những hội viên vô cùng trung thành và cuồng tín, với một cái biểu tượng – cũng chính là biểu tượng mà ngày xưa các chàng trai đã vẽ.

Ai là người trong nhóm bạn Kenji là người đứng sau những sự kiện này


   -   Chap 1

  -   Chap 2

   -   Chap 3

   -   Chap 4

   -   Chap 5

   -   Chap 6

   -   Chap 7

   -   Chap 8

   -   Chap 9

   -   Chap 10

   -   Chap 11

   -   Chap 12

   -   Chap 13

   -   Chap 14

   -   Chap 15

   -   Chap 16

   -   Chap 17

   -   Chap 18

   -   Chap 19

   -   Chap 20

   -   Chap 21

   -   Chap 22

   -   Chap 23

   -   Chap 24

   -   Chap 25

   -   Chap 26

   -   Chap 27

   -   Chap 28

   -   Chap 29

   -   Chap 30

   -   Chap 31

   -   Chap 32

   -   Chap 33

   -   Chap 34

   -   Chap 35

   -   Chap 36

   -   Chap 37

   -   Chap 38

   -   Chap 39

   -   Chap 40

   -   Chap 41

   -   Chap 42

   -   Chap 43

   -   Chap 44

   -   Chap 45

   -   Chap 46

   -   Chap 47 

   -   Chap 48 

   -   Chap 49

   -   Chap 50

Chap 51   -   Chap 52   -   Chap 53   -   Chap 54   -   Chap 55   -   Chap 56   -   Chap 57   -   Chap 58   -   Chap 59   -   Chap 60   -   Chap 61   -   Chap 62   -   Chap 63   -   Chap 64   -   Chap 65   -   Chap 66   -   Chap 67   -   Chap 68   -   Chap 69   -   Chap 70   -   Chap 71   -   Chap 72   -   Chap 73   -   Chap 74   -   Chap 75   -   Chap 76   -   Chap 77   -   Chap 78   -   Chap 79   -   Chap 80   -   Chap 81   -   Chap 82   -   Chap 83   -   Chap 84   -   Chap 85   -   Chap 86   -   Chap 87   -   Chap 88   -   Chap 89   -   Chap 90   -   Chap 91   -   Chap 92   -   Chap 93   -   Chap 94   -   Chap 95   -   Chap 96   -   Chap 97   -   Chap 98   -   Chap 99   -   Chap 100

Chap 101

Chap 102

Chap 103

Chap 104

Chap 105

Chap 106

Chap 107

Chap 108

Chap 109

Chap 110

Chap 111

Chap 112

Chap 113

Chap 114

Chap 115

Chap 116

Chap 117

Chap 118

Chap 119

Chap 120

Chap 121

Chap 122

Chap 123

Chap 124

Chap 125

Chap 126

Chap 127

Chap 128

Chap 129

Chap 130

Chap 131

Chap 132

Chap 133

Chap 134

Chap 135

Chap 136

Chap 137

Chap 138

Chap 139

Chap 140

Chap 141

Chap 142

Chap 143

Chap 144

Chap 145

Chap 146

Chap 147

Chap 148

Chap 149

Chap 150

Chap 151

Chap 152

Chap 153

Chap 154

Chap 155

Chap 156

Chap 157

Chap 158

Chap 159

Chap 160

Chap 161

Chap 162

Chap 163

Chap 164

Chap 165

Chap 166

Chap 167

Chap 168

Chap 169

Chap 170

Chap 171

Chap 172

Chap 173

Chap 174

Chap 175

Chap 176

Chap 177

Chap 178

Chap 179

Chap 180

Chap 181

Chap 182

Chap 183

Chap 184

Chap 185

Chap 186

Chap 187

Chap 188

Chap 189

Chap 190

Chap 191

Chap 192

Chap 193

Chap 194

Chap 195

Chap 196

Chap 197

Chap 198

Chap 199

Chap 200

Chap 201

Chap 202

Chap 203

Chap 204

Chap 205

Chap 206

Chap 207

Chap 208

Chap 209

Chap 210

Chap 211

Chap 212

Chap 213

Chap 214

Chap 215

Chap 216

Chap 217

Chap 218

Chap 219

Chap 220

Chap 221

Chap 222

Chap 223

Chap 224

Chap 225

Chap 226

Chap 227

Chap 228

Chap 229

Chap 230

Chap 231

Chap 232

Chap 233

Chap 234

Chap 235

Chap 236

Chap 237

Chap 238

Chap 239

Chap 240

Chap 241

Chap 242

Chap 243

Chap 244

Chap 245

Chap 246

Chap 247

Chap 248

Chap 249 - END