Thử thách với game mẹnh danh là khó nhất thế giới
   - Phá đảo gồm 34 màn
   - Nhiệm vụ vượt qua chướng ngài vật, đến được đích là những ô vuông màu xanh 
https://www.crazygames.com/game/worlds-hardest-game