https://screamintothevoid.com/

Mọi người thường khuyên người khác khi có gì đó khó chịu, bực tức thì hãy nói hoặc viết ra để có thể nhẹ lòng hơn, trang Scream Into the Void sẽ giúp bạn thực hiện việc đó. Giao diện của trang web được thiết kế như lỗ đen của vũ trụ, bạn có thể nhập bất kỳ điều gì vào đó và trang web sẽ giúp bạn quăng thứ đó vào hư không.

Đặc điểm nổi bật

  • Giải pháp hiệu quả để giảm stress và căng thẳng
  • Sử dụng đơn giản không cần quá nhiều thao tác