0. Tài liệu sách giáo khoa cơ bản
1. Lớp học online


Lớp 8 + Lớp 10 PHLầu 357 Lúc 20h30 22h00 : Huy + Phương
Ngày: 05/10/2021
Lớp 8                  https://meet.google.com/veb-fkxs-ubs
Lớp 8                  💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập      Lý 8: Đứng yên, chuyển động - Vận tốc - Chuyển động đều

Lớp 10              https://meet.google.com/atz-xhjh-xmp
      Lớp 10                      💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập     3. Lịch sử các bài dạy


Ngày: 05/10/2021
Lớp 8 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập      Lý 8: Đứng yên, chuyển động - Vận tốc - Chuyển động đều

  Ngày: 02/10/2021
Lớp 8 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập       Nhân đa thức, 3 HĐT đáng nhớ
Lớp 10 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập     Hàm số bậc nhất, TXĐ, Vẽ đồ thị, tính chẵn lẻ