0. Tài liệu sách giáo khoa cơ bản
1. Lớp học online


Lớp 8 Lúc 20h30 22h00 246 : Chí Nam - Đinh Thiện Lý
Ngày: .../.../2022 ❤️ Bài tập   


3. Lịch sử các bài dạy


Ngày: 05/10/2021
Lớp 8 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập      Lý 8: Đứng yên, chuyển động - Vận tốc - Chuyển động đều

  Ngày: 02/10/2021
Lớp 8 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập       Nhân đa thức, 3 HĐT đáng nhớ
Lớp 10 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập     Hàm số bậc nhất, TXĐ, Vẽ đồ thị, tính chẵn lẻ