Shalala lala - Vengaboys

Sha-La-La-La-La là một bài hát của nhóm nhạc Đan Mạch Walkers nằm trong album tuyển tập của họ, Greatest Hits (1976). Nó được phát hành vào ngày 30 tháng 3 năm 1973 bởi Philips Records, và đạt vị trí thứ hai ở Đan Mạch. Bài hát đã được hát lại bởi một số nghệ sĩ, trong đó nổi bật nhất là bản hát lại của nhóm nhạc Eurodance Hà Lan Vengaboys cho album phòng thu thứ hai của họ, The Platinum Album (2000), đã gặt hái nhiều thành công vượt trội về mặt thương mại.


Shalala lala

There's a boy in my mind and he knows I'm thinkin' of him
All my way to the day and the night the stars shine above me.
He's been gone for some time but I know I truly love him.
And I'm singing a song, hoping he'll be back when he hears it.
My heart goes shalala lala, shalala in the morning.
Oh oh oh shalala lala, shalala in the sunshine.
Shalala lala, shalala lala in the evening.
Shalala lala shalala lala just for you.
If your love's gone away just like mine you feel like crying.
Sing along maybe once maybe twice, let's try it together.
Some sweet day no one knows he'll return and you'll be happy.
Shout it sweet in a song, listen to your heart it is singin'
My heart goes shalala lala, shalala in the morning.
Oh oh oh shalala lala, shalala in the sunshine.
Shalala lala, shalala lala in the evening.
Shalala lala shalala lala just for you.
If your love's gone away just like mine you feel like crying.
Sing along maybe once maybe twice, let's try it together.
Some sweet day no one knows he'll return and you'll be happy.
Shout it sweet in a song, listen to your heart it is singin'
My heart goes shalala lala, shalala in the morning.
Oh oh oh shalala lala, shalala in the sunshine.
Shalala lala, shalala lala in the evening.
Shalala lala shalala lala just for you.