Khái niệm Cell, Row, Column 

Nhắc đến Excel thì ta không thể không nói đến cách lưu trữ dữ liệu dạng bảng tính (table), đây là điểm mạnh nhất của Excel mà trong Word không có.


Một file Excel có cấu trúc dạng lưới gồm nhiều cột và nhiều hàng, tạo thành nhiều ô khác nhau.

Column: Còn gọi là cột, là danh sách các cột được chia theo chiều ngang của file Excel.

Row: Còn được gọi là hàng, là danh sách các hàng được chia theo chiều dọc của file Excel.

Cell: Còn được gọi là ô, được tạo bởi các đường vẽ theo chiều dọc và chiều ngang.

Như vậy mỗi ô trong Excel sẽ có một địa chỉ xác định dựa vào cột và hàng.

  • Ví dụ ô B3 thì sẽ thuộc cột B và hàng 3.
  • Ô F10 thì thuộc cột F và hàng 10