https://rgbcolorcode.com/color/EAFF80


2 cách thông dụng nhất đó là kết hợp bảng màu RGB và theo hệ thập lục phân – HEX

Xác định màu theo kết hợp bảng màu RGB
    RGB là hệ màu được sử dụng nhiều trong thiết kế vật thể trên màn hình, điện thoại hay các thiết bị điện tử khác. RGB là cụm từ viết tắt tiếng Anh của cơ chế hệ màu cộng có nghĩa là:

R: Red (màu đỏ).
G: Green ( màu xanh lá cây).
B:  Blue ( màu xanh lam).
Cách viết: rgb(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3) với các giá trị từ 0 đến 255.

     Ví dụ: rgb(157,167,3).


Xác định màu theo hệ thập lục phân – HEX
    HEX là từ viết tắt của cụm từ “hexadecimal”. Cách viết mã màu bao gồm dấu “#” kết hợp với dãy ký tự Latin. Bao gồm số hoặc chữ (theo hệ thập lục phân) và không phân biệt chữ in hoa hay chữ thường. Các ký tự Latin được chấp nhận là: a, b, c, d, e, f, A, B, C, D, E, F.

     Ví dụ: #808080.