https://coderseditor.com/

Code editor là phần mềm mềm tương tự như một trình soạn thảo văn bản text editor. Điểm khác nhau giữa Code Editor và các trình soạn thảo văn bản đó là nó có những chức năng đặc biệt hơn. 

Tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình, Code-Editor có các tính năng như làm nổi bật các từ khóa, tính năng thụt lề tự động, nó cũng có những terminal tích hợp. Ví dụ như: Sublime Text, Visual Studio Code.

Bạn đọc nên nhớ rằng Code editor không phải là một môi trường phát triển tích hợp hay còn gọi là IDE. Thực tế, các IDE sẽ có nhiều chức năng phức tạp hơn Code Editor. Nó có khả năng hỗ trợ gỡ các lỗi, plugin GIT, trình tạo mã (code generators) và quản lý lịch sử dự án, v.v.