Bài 1: Nhận biết ánh sáng, Nguồn sáng và vật sáng hay

1. Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?
    ⇨ Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

2. Khi nào ta nhìn thấy một vật?
    ⇨ Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.

3. Nguồn sáng và vật sáng
    - Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng
    - Vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

        Ví dụ nguồn sáng: Ngọn nến đang cháy, bóng đèn đang phát sáng, Mặt Trời,...
        Ví dụ vật sáng: Quyển sách, bàn ghế, cây cối vào ban ngày...

    Lưu ý: Vật đen là vật không tự phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Sở dĩ ta nhận ra được vật đen vì nó đặt bên cạnh những vật sáng khác.

                 Những chiếc chai nhựa màu đen không tự phát ra ánh sáng và không hắt lại ánh sáng. Ta nhìn thấy những chiếc chai nhựa màu đen đó vì nó được đặt cạnh những vật sáng khác (ghế, chậu cây, bức tường...)