- Đối với Word 365, 2013, 2016, 2019, ...

Bước 1: Vào Word sau đó chọn File trên thanh công cụ.

Chọn File trên thanh công cụ

Bước 2: Chọn tiếp Options ở phía bên dưới.

Chọn Options phía bên dưới

Bước 3: Chọn Proofing trong hộp thoại Options > Tích bỏ các tính năng sau tại When correcting spelling and grammar in Word:

Check spelling as you type: Chức năng giúp kiểm tra lỗi chính tả khi gõ văn bản.

Mark grammar errors as you type: Dùng để đánh dấu lỗi ngữ pháp khi gõ văn bản.

Frequently confused words: Hiển thị các từ thường bị nhầm lẫn.

Check grammar with spelling: Chức năng kiểm tra ngữ pháp bằng chính tả.

Tích bỏ tính năng tại When correcting spelling and grammar

Bước 4: Nhấn OK sau khi tích bỏ để hoàn thành.


- Đối với Word 2010, 2007