Đề bài:

Cho 4 hình vuông bằng nhau cùng có diện tích là 16. Các hình vuông này lần lượt có một cặp góc vuông đối đỉnh.

Một hình tròn đi qua 3 điểm A, M, N là 3 đỉnh của 2 hình vuông và chứa tất cả 4 hình vuông như hình vẽ. Tính diện tích phần tô màu xanh trong hình tròn.