Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Word và sao chép phần văn bản bị lỗi.

Sao chép đoạn văn bản bị lỗi

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + F6 để hiện hộp thoại Unikey Toolkit > Nhấn vào Đảo bảng mã.

Lúc này Nguồn là font TCVN3 (ABC) và Đích là font Unicode. Đây là 2 font chữ phổ biến hay dùng để sửa lỗi nhiều nhất, tuy nhiên có thể điều chỉnh theo font chữ khác nếu bạn biết văn bản của bạn đang bị lỗi font là gì.

Đảo bảng mã trong Unikey Toolkit

Bước 3: Nhấn vào Chuyển mã > Nhấn OK nếu có thông báo Successfully converted RTF clipboard (Nếu thông báo Cannot read clipboard là do văn bản chưa được copy bạn có thể thực hiện là từ bước đầu tiên nhé) > Nhấn vào Đóng.

Chuyển mã nhấn ok và đóng

Bước 4: Nhấn Ctrl + V để dán đoạn văn bản ra Word => Xong

Dán đoạn mã đã được chuyển mã ra