Lý thuyết

 • Mục tiêu

Học viên nắm được khái niệm và mục đích sử dụng của bộ phần mềm văn phòng.

 • Tổng quan

Một bộ ứng dụng văn phòng là một bộ sưu tập các phần mềm năng suất đóng gói (một bộ ứng dụng) nhằm hỗ trợ cho công việc của các nhân viên văn phòng và người dùng có mục đích sử dụng giống các phần mềm văn phòng. Các thành phần thường được phân phối với nhau, có một giao diện người dùng phù hợp và thường có thể tương tác với nhau.

 • Các thành phần chính

  Hiện nay bộ ứng dụng văn phòng bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Nhưng thông thường nó gồm những ứng dụng chính sau:

  • Trình soạn thảo văn bản
  • Trình xử lý bảng tính
  • Phần mềm trình chiếu

  Một số thành phần khác:

  • Phần mềm Cơ sở dữ liệu
  • Ứng dụng đồ họa (trình biên tập đồ họa raster, trình biên tập đồ họa vector, trình xem ảnh)
  • Phần mềm Desktop publishing
  • Phần mềm lập biểu đồ
  • Email client
  • Ứng dụng truyền thông
  • Ứng dụng quản lý dự án

 • Bộ ứng dụng văn phòng phổ biến
  Hiện nay, người dùng chủ yếu sử dụng bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft Office. Microsoft Office là bộ phần mềm các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các công việc quản lý nhập dữ liệu, trình bày, thống kê dữ liệu được phát triển bởi tập đoàn đa quốc gia Microsoft. Nó bao gồm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote và Microsoft Outlook.

  Trong các bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các phần mềm này.

Câu hỏi

Phát biểu sau đúng hay sai: "Ứng dụng văn phòng chỉ sử dụng cho nhân viên văn phòng."
A. Sai
B. Đúng