Trang chủ > Phần cứng máy tính

Lý thuyết

 • Mục tiêu:
  Phân biệt được sự khác nhau giữa RAM và ROM.
 • Tổng quan:
  Những khác biệt chính giữa RAM và ROM:
  • Hình dángCó thể dễ dàng nhận thấy RAM lớn hơn ROM.

  • Khả năng lưu trữ tạm thời: Đây là sự khác biệt đáng chú ý nhất. Rom là một hình thức của bộ nhớ không khả biến, nó vẫn giữ được thông tin khi máy tính đã tắt. Ram là bộ nhớ khả biến, chỉ giữ được dữ liệu khi máy còn hoạt động.
  • Cách thức hoạt động: Bạn có thể phục hồi hoặc thay đổi dữ liệu được lưu trữ trong Ram, tuy nhiên bạn không thể làm như vậy với Rom. Dữ liệu trong Rom chỉ có thể đọc, không thể sửa hoặc thay đổi được.

  • Tốc độ: Ram hơn hẳn Rom về tốc độ. Nó truy cập dữ liệu nhanh hơn nhiều so với Rom và tăng tốc độ xử lý của máy tính.

  • Khả năng lưu trữ: Ram có thể lưu trữ dữ liệu lớn hơn rất nhiều so với Rom.

  • Khả năng ghi chép dữ liệu: Việc ghi chép dữ liệu trong Ram cũng dễ dàng hơn so với Rom. Tuy nhiên thông tin trong Rom lại rất quan trọng với máy tính và tồn tại vĩnh viễn.

Câu hỏi

Thao tác lưu dữ liệu mới trong khi máy đang hoạt động được diễn ra trên bộ nhớ nào?
A. RAM
B. ROM